NIEUWS

gebiedsagenda

Raden en Staten in dialoog over Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030

28 april  2021 Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland / FruitDelta Rivierenland en Christianne van de Wal, gebiedsgedeputeerde provincie Gelderland, gingen samen op 21 april digitaal met raadsleden en Statenleden in gesprek over de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030. Bureau Birch, dat dit proces begeleidt, ging in op de kracht van regio Rivierenland en gaf een analyse van lopende beleidsprocessen en de kansen en uitdagingen voor de regio. 

Waarom een gebiedsagenda?
GR Regio Rivierenland en Provincie Gelderland zijn initiatiefnemers in het proces om samen met regionale partners de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda op te stellen. Met een gebiedsagenda kunnen grote maatschappelijke opgaven regionaal worden aangepakt, om daarmee bij te dragen aan een brede welvaart (een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland). Tegelijkertijd biedt dit proces van de gebiedsagenda de kans een koppeling te maken met lopende regionale processen, gericht op versterking van de regio. Zo investeren Regio Rivierenland en provincie Gelderland samen in de kracht van FruitDelta Rivierenland.

Potentie
Zowel Hans Beenakker en Christianne van de Wal zien veel potentie in de regio én in de gebiedsagenda. Hans Beenakker gaf aan dat er hier al veel mooie resultaten zijn bereikt, waaronder de Regio Deal met het Rijk. Christianne van de Wal benoemde dat de regio volop mogelijkheden biedt om Provinciaal beleid versneld uit te voeren. Ze benadrukten beiden dat de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda niet volledig nieuw is, maar vooral ook samenhang en inzicht biedt in de maatschappelijke opgaven in de regio en in de strategische opgaven voor de toekomst.

Prioriteiten
De deelnemers herkenden de kracht van de regio, zoals de ruimte, de krachtige tuinbouw en de ligging tussen grote steden en universiteiten. Ook de genoemde beleidsdoelen waren herkenbaar, maar men vroeg wel aandacht voor prioriteiten om concrete slagen te maken. Een eerste aanzet van verbeterpunten werd benoemd, zoals investeren in netwerken om meer te innoveren en landschappelijke inpassing van de tuinbouw en logistiek. En hoe zorgen we ervoor dat jongeren terugkeren naar het gebied als ze zich gaan settelen? Vragen waarmee Bureau Birch in de uitwerking mee aan de slag gaat.

Deelnemen aan werkbijeenkomst
U kunt deelnemen aan een werkbijeenkomst op 2 juni organiseren van 9.00 uur tot 11.00 uur: aanmelden via saskia.vogelaar@birch.nl. Dan gaat Bureau Birch in op de strategische opgaven en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma.

Kijk voor meer informatie over de gebiedsagenda op fruitdelta.nl.