Projecten Regionaal Investeringsfonds

Achter onderstaande knoppen vindt u alle projecten. Zij zijn ingedeeld in zeven categorieën, op basis van de economische speerpunt(en) waaraan ze bijdragen volgens de aanvragers. Klik op onderstaande afbeeldingen om de projecten te bekijken. Ook treft u op deze pagina kaarten die de regionale spreiding weergeven van de penvoerders van de ingediende projecten.

Penvoerders

Regionale spreiding penvoerders en ontwikkeling initiatieven 2017 t/m 2020

Dit kaartje geeft de regionale spreiding weer van de penvoerders van de ingediende projecten uit de periode van 2017 tot en met 2020. Daarmee geeft dit kaartje ook de ontwikkeling weer van initiatieven/ingediende projecten over de jaargangen t.o.v. de start van het RIF in 2017.

De gekleurde locaties geven op postcode een overzicht van alle penvoerders die in 2017 (blauw), 2018 (groen), 2019 (paars) en 2020 (oranje) een projectvoorstel hebben ingediend. Hierbij is géén onderscheid gemaakt tussen afgewezen en toegekende projecten.

Let op: De aanduidingen op beide kaartjes zeggen verder niks over zowel de inhoud of scope van het ingediende initiatief. De reikwijdte overstijgt de specifieke geografische aanduiding. Waar een penvoerder meerdere projectenvoorstellen ter beoordeling heeft ingediend, is dit toch slechts eenmaal met symbool weergegeven op deze kaart (ten behoeve van het totaaloverzicht).

Regionale spreiding penvoerders 2017 en 2018

Dit kaartje geeft de regionale spreiding weer van de penvoerders van de ingediende projecten uit 2017 en 2018.

De blauwe en groene locaties geven op postcode een overzicht van alle penvoerders die in 2017 (blauw) en 2018 (groen) een projectvoorstel hebben ingediend. Hierbij is géén onderscheid gemaakt tussen afgewezen en toegekende projecten.