NIEUWS

Projecten Regionaal Investeringsfonds maken verbinding met elkaar

8 februari 2019 – Een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) betekent niet alleen een financiële bijdrage, maar ook de toegang tot een waardevol netwerk en kennisdeling. Dat bleek tijdens de eerste netwerkbijeenkomst van ondernemers die met hun projecten die in januari op een bijdrage konden rekenen. Tijdens deze eerste bijeenkomst konden de projectindieners kennis maken met elkaar en de Economic Board die de projecten beoordeelt.

De indieners kwamen met de Economic Board bijeen op Kasteel Ophemert. De locatie was uiterst gepast: vanuit Kasteel Ophemert wordt een RIF-project uit een eerdere lichting gerealiseerd: de tuinbeurs & tuinevenement Gardenista. Op het kasteel kwamen de indieners en de Economic Board voor het eerst bij elkaar. Het doel van de bijeenkomst: kennismaken en kijken waar je elkaar kunt versterken.

“Goed om geïnspireerd te raken door de andere projecten. Met zonnepanelen kan je ook een mozaïek structuur neerleggen”, aldus Reinier Bulstra van het project ‘Drijvend Zonnestroom’. “Verrassend om te zien hoeveel raakvlakken de verschillende projecten met elkaar hebben en dus elkaar kunnen versterken”, aldus Sol Wortelboer van het project SupLinge.

Het Regionaal Investeringsfonds leunt op de beoordeling van een jury, de Economic Board genoemd, die een adviesrol heeft richting het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. De Economic Board bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de 5 O’s: Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek, Organisaties, Ondernemende burgers en Overheid. Zij beoordelen de projectaanvragen op basis van de economische impact die ze hebben voor de agribusiness, economie & logistiek en recreatie & toerisme van Rivierenland. Voorzitter van FruitDelta Rivierenland, Hans Beenakker, is voorzitter van de Economic Board, maar heeft geen stemrecht: dat is aan de andere experts. “De leden van de Economic Board zijn expert op hun gebied”, aldus Economic Board-lid Patrick Jansen. “Behalve een financiële bijdrage is het net zo belangrijk om deze kansrijke projecten voor de regio verder te helpen met ons netwerk en onze expertise. Dit netwerk van projecten uit de regio heeft een enorme kans om elkaar te versterken en zo de regio verder op te doen bloeien. Met dit soort bijeenkomsten hopen we dat netwerk verder op te kunnen bouwen”.

Voor informatie over de projecten uit de 2e ronde 2018 van het Regionaal Investeringsfonds, kijk op onze site >