Over FruitDelta Rivierenland

Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers als ‘pentahelix’ samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, de rijke cultuurhistorie en het prettige woonklimaat. In onze naam staat ‘Fruit’ letterlijk voor een bekend product uit onze regio. In figuurlijke zin staat het voor de opbrengsten van onze tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. ‘Delta’ staat voor het unieke, centraalgelegen rivierenlandschap. Wij liggen middenin de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt. .

FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Als middel om de regionale ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen.

Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager.

Andere partners zijn onder andere Greenport Gelderland, Logistic Hotspot Rivierenland (LHR), Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

Speerpunt economie en logistiek

Rivierenland heeft grote waterwegen, de belangrijke snelwegen A2 en A15 en spoorwegen. Ruimte en een centrale ligging tussen Rotterdam en het Ruhrgebied met goede verbindingen kenmerken de logistieke aantrekkingskracht van deze interessante regio. Speerpunt Economie en Logistiek is een grootschalig programma, dat als doel heeft om grote bedrijven naar de regio te trekken ter bevordering van de werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Dit door acquisitie, promotie en marketing en door het uitvoeren van projecten ter verbetering van het vestigingsklimaat in alle gemeenten binnen FruitDelta Rivierenland. De ontwikkelingen in transport en logistiek gaan snel, dit vraagt om een vooruitziende blik en om het vermogen om in te spelen op innovaties.

Onze ambitie: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland.

MEER OVER AMBITIES EN OPGAVEN

Speerpunt Agribusiness

De tuinbouw in Rivierenland met fruitteelt, maar ook de paddenstoelteelt, glastuinbouw en boomteelt ontwikkelt en vernieuwt zich voortdurend. Nauwe contacten met kenniscentra, zoals de Wageningen University, staan aan de bron van de ontwikkelingen. Verwerking van producten, handel en transport zorgen voor veel aanvullende werkgelegenheid. Er moet worden ingespeeld op de veranderingen in de vraag en smaak van consumenten, zodat producten doorlopend worden vernieuwd. Productiemethoden moeten worden aangepast door bijvoorbeeld de veranderingen in het klimaat. Duurzaam gebruik van het Rivierengebied en de ruimte is van groot belang voor het landschap in onze regio.

Onze ambitie: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa.

MEER OVER AMBITIES EN OPGAVEN

Speerpunt Recreatie en Toerisme

Het landschap, de identiteit en het imago verkregen uit de agrarische sector vormen de aanleiding voor talloze recreatieve ontwikkelingen en activiteiten, zoals het Fruitcorso, Appelpop en de Bloesemtocht. De rivieren met de dijken geven ons gebied weidsheid. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor de Wereld Erfgoedlijst en is volop in ontwikkeling als recreatieve trekpleister, het Fruitcorso prijkt al op deze lijst. De ontwikkeling van Rivierenland als aantrekkelijk en interessant toeristisch recreatief gebied is een belangrijk doel. Samenwerking met ondernemers is noodzakelijk voor het verder ontwikkelen en vernieuwen van het aanbod, zoals meer overnachtingsmogelijkheden en een dagattractie. Zo wordt het gebied nóg aantrekkelijker voor toeristen en recreanten.

Onze ambitie: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%.

MEER OVER AMBITIES EN OPGAVEN

Dit is Regio FruitDelta Rivierenland