NIEUWS

Oproep aan SGP Europarlementariër voor toepassingsgerichte innovaties in de landbouw

Rivierenland, 9 november 2020 – Op 5 november bracht Bert-Jan Ruissen (SGP) een digitaal werkbezoek aan Oost Nederland. Ruissen zit in het Europees Parlement en richt zich met name op het thema landbouw en voedsel. Onder leiding van Burgemeester Jan Kottelenberg (gemeente Neder-Betuwe) presenteerde de regio hoe hier gewerkt wordt aan de verduurzaming van de voedselketen. Ruissen werd gevraagd het belang van krachtige regio’s zoals in Oost Nederland, in Brussel te behartigen en te zorgen voor financiële middelen om de innovatiekracht verder te stimuleren.

In Oost Nederland vinden geweldige innovaties in de voedselketen plaats. Denk aan de energietransitie in de glastuinbouw en de agrifood transitie als het gaat om eiwitproductie en gezondheid. Regio’s in Oost Nederland nodigden Ruissen uit om hier kennis mee te maken. Bert-Jan Ruissen spreekt over een vruchtbare ontmoeting: “Prachtig hoe deze sterk en innovatieve regio de samenwerking zoekt. Samen de schouders eronder, om regio en regelingen te koppelen. Vanuit het Europees Parlement draag ik graag een steentje bij om de sector en regio verder te laten bloeien.”

Smart food production
Regio’s en provincies in Oost Nederland werken samen onder de noemer van Think East Netherlands als het gaat om beïnvloeding van het Europese beleid en het tot stand brengen van Europese projecten. Dit jaar wordt samengewerkt aan het thema ‘the farm to fork strategie’. Met de farm to fork strategie wordt het verduurzamen van de gehele voedselketen bedoeld. Dit maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal, onder aanvoering van de heer Timmermans (vicevoorzitter Europees parlement) om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Think East Netherlands zet koers op ’smart food production’, oftewel de inzet van data, digitalisering en robotisering in de voedselketen en zoekt (Europese) partners daarvoor. ‘’We staan als Oost Nederland open voor toepassingen van innovaties in de voedselketen,’’ aldus Karolien de Bruine van Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost Nederland. ‘’Het efficiënt omgaan met de ruimte en inzet van dure arbeidskrachten dwingt ons om een slimme en duurzame voedselketen te ontwikkelen. Als bedrijven voorop willen blijven lopen in deze innovaties is ook steun van Europa nodig’’. Dat constateerde Jan Kottelenberg, Burgemeester van Neder-Betuwe/FruitDelta Rivierenland.

‘’We willen in Oost Nederland vooral inzetten op kansen en ervoor zorgen dat ons voedselsysteem met de tijd mee gaat, ook in gebieden met een grote verstedelijksopgave’’, aldus Cathelijne Bouwkamp, wethouder gemeente Arnhem/Regio Arnhem Nijmegen. Gerard van Deelen, wethouder gemeente Scherpenzeel/Regio Foodvalley: ‘’Naast aandacht voor local food blijft het voorzien in de voedselproductie voor de wereld ook aandacht vragen.’’ Bert-Jan Ruissen beaamde dat een regionale aanpak van het Europese landbouwbeleid wenselijk zou zijn. Jan Kottelenberg nodigde hem alvast uit voor een werkbezoek aan de regio, in tijden dat dit weer mogelijk is.

Think East Netherlands
Dit -digitale- werkbezoek is een initiatief vanuit de overheidsorganisaties die deelnemen in het platform Think East Netherlands, www.thinkeast.nl. Dit innovatieprofiel van Oost-Nederland is een samenwerkingsplatform van netwerk- en brancheorganisaties, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek, universiteiten, brancheorganisaties en de twee provincies in Oost-Nederland: Gelderland en Overijssel.

Bert-Jan Ruissen