NIEUWS

Oost Nederland op zoek naar partners in Europa

Op 21 oktober organiseerde Oost Nederland een webinar voor de European Week of Regions en Cities. Oost Nederland riep andere Europese regio’s  op om samen projecten te gaan opstarten voor Europese investeringen in duurzame voedselproductie.

Deelnemers uit vele regio’s uit Europa deden mee, waaronder ook FruitDelta Rivierenland. Men sprak over de bijdrage die de kennis en ervaringen van regio’s leveren voor de Farm to fork strategie, dit is Europees beleid voor voedselproductie. Deze strategie is een onderdeel van de door Europa opgestelde Green Deal, onder aanvoering van Europarlementariër Frans Timmermans. De klimaatneutrale opgave voor het glastuinbouwgebied in de Bommelerwaard werd ook al voorbeeld in het webinar genoemd.

Smart Food Production
Geothermie en beschikbaar water kunnen Europese thema’s zijn, maar ook de inzet van data in voedselproductie, ook wel smart food production genoemd. Oost Nederland heeft hiervoor een uitnodigingspaper geschreven om Europese partners uit te dagen om met ons samen te werken. Projecten in FruitDelta Rivierenland die hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn: Boomgaard van de Toekomst van het Fruitpact van Greenport Gelderland en de ontwikkeling van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland
Ziet u mogelijkheden voor innovaties van uw bedrijf? Of bent u betrokken bij samenwerkingsverbanden die met deze thema’s aan de slag zijn? Neem dan eens contact op met Karolien de Bruine, karolien.debruine@oost.nl, van Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost Nederland.