NIEUWS

Oost Nederland aan de slag met tech en Nationaal Groeifonds

Eerder dit jaar lanceerden we de e-kaart Groeten uit de regio’s van Oost Nederland, om regio FruitDelta Rivierenland onder de aandacht te brengen bij politieke partijen en Tweede Kamerleden in Den Haag. Nu maken we de start met het onder de aandacht brengen van vijf thema’s waar Oost Nederland voor staat. Het eerste thema is die van de sleuteltechnologieën.

Het thema sleuteltechnologieën is belangrijk voor de toepassing in onze agrifood sector. Denk aan boomgaarden van de toekomst, waarin robots hun werk doen. Of aan de logistieke sector waarin pakketten automatisch gesorteerd worden. De toepassing van techniek is ook een belangrijke onderdeel van de onlangs gelanceerde Fruit Tech Campus. De oproep aan Den Haag en het  gelanceerde groeifonds is: Nederland kan de toepassing van sleuteltechnologieën versnellen.  Dit is mogelijk door de kracht van Oost-Nederland te benutten en daarbij stevig in te zetten op industriebeleid, de ontwikkeling van start-ups en scale-ups mogelijk te maken. En verder te gaan op de ingeslagen weg van kennis- en innovatie en inzet op concrete toepassing van kennis.

Meer over hoe Oost Nederland aan de slag wil met het Nationaal Groeifonds, is te lezen in het maandag 7 september gepubliceerde persbericht. Andere thema’s die de komende maanden in de campagne aan bod komen, zijn:

  • Investeer in MKB en familiebedrijven
  • Versnel de energietransitie
  • Bied ruimte voor extra woningen
  • Zet in op innovatie in de voedselketen en
  • Pak droogte en stikstofproblematiek aan.

FruitDelta werkt samen met zeven andere regio’s in de provincies Overijssel en Gelderland in de campagne www.nederlandslimbenutten.nl