NIEUWS

Oogst vier jaar Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland: vernieuwing en economische ontwikkeling verder aangejaagd

In 2016 stelde elke gemeente binnen Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument voor de periode 2016-2020 vast. Doel was om met een gezamenlijke focus de regionale economie te versterken. Als onderdeel daarvan werd het Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgericht voor de periode 2017-2020. Het RIF heeft als doel innovatie op de drie economische speerpunten van de Regio te stimuleren en is als instrument een wezenlijk onderdeel van het platform FruitDelta Rivierenland geworden. Het RIF heeft geleid tot meer dan 100 projecten verdeeld over de acht regiogemeenten en een gemiddelde financiële projectmultiplier van 4.4; voor iedere euro uit het RIF komt er 3,40 euro elders vandaan.

De acht gemeenten binnen Regio Rivierenland werken samen om innovatiekracht te stimuleren; zij geven de aanwezige lokale bottom-up initiatieven in de regio een steuntje in de rug met behulp van het RIF, waarbij een deel van het project gefinancierd wordt.
Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland en Economic Board Fruitdelta Rivierenland, stelt: “Het is belangrijk dat we als gemeenten gezamenlijk investeren in innovatie. Ik ben oprecht trots op het feit dat wij een Economic Board (EB) van prominente Rivierenlanders hebben die een deskundig oordeel kan geven over de ingediende RIF-aanvragen. Bovendien zijn zij inmiddels verworden tot FruitDelta ambassadeurs.”

Meerwaarde
De onafhankelijke EB beoordeelt de aanvragen. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan uitzien naar geld, kennis, netwerkkracht en praktische hulp. Deze steun heeft (economische) impact en past bij de structuur van het Rivierengebied. De meerwaarde van het RIF wordt door Hans van Zuijdam, Voorzitter VNO-NCW Rivierenland en EB-lid, verwoord: “Met het RIF maakt de regio slim werk van een versnelling van de verduurzaming van het bedrijfsleven en voortgaande innovatie. Dat is voor deze regio erg belangrijk. Door de bovengemiddelde bedrijvigheid binnen de regio en de sterke ondernemingsgeest zie ik daarin goede kansen als gevolg van het RIF.”

Meer dan 100 projecten
Het RIF heeft geresulteerd in meer dan 100 projecten verdeeld over de acht regiogemeenten waarvan de meerderheid uitvoeringsprojecten zijn, zie de Rapportage Terugblik 2017-2020. Projecten hebben onder andere betrekking op technisch innovaties, ketenverkorting, kennis(cluster)ontwikkeling, beleving en nieuwe verdienmodellen. Van het totaal aantal projecten is inmiddels de helft afgerond.

Impact op werkgelegenheid
In de vrijgegeven rapportage komt een aantal projecten aan bod. Kijkend naar het totaal van de projecten, zien we een gemiddelde financiële projectmultiplier van 4.4. Dit betekent dat voor iedere euro uit het RIF er 3,40 euro elders vandaan komt, met een nadrukkelijke impact op de werkgelegenheid. Dat is een mooi resultaat van regionale samenwerking waarmee FruitDelta Rivierenland zich weet te onderscheiden van andere (Gelderse) regio’s. In september worden de regiogemeenten gevraagd om ook in de komende jaren verder te gaan met het RIF (in aangepaste vorm).

Onderscheidend
Thea van Kemenade, Business Development en Projectontwikkeling Radboud Universiteit en EB-lid, typeert het RIF als volgt: “Het onderscheidende karakter van het RIF is dat het aanvullend is op de investeringsmogelijkheden die andere partijen, zoals Rabobank, OostNL, de provinciale fondsen en pre-seed fondsen, bieden om innovaties te ondersteunen. Het RIF onderscheidt zich als vroege en risicovolle financiering, waarmee het ondernemers een steuntje in de rug geeft bij het realiseren van innovaties die niet op korte termijn zicht geven op een verdienmodel, maar wel het regionale vestigingsklimaat versterken.” Hans van Zuijdam en Thea van Kemenade nemen u dan ook graag mee in hun ervaringen en mening met vier jaar RIF. Bekijk hiervoor hun videoboodschap.

Publicatiedatum: 11 juni 2021