NIEUWS

ONDERZOEK NAAR KOOPGEDRAG IN RIVIERENLAND

Samen met de provincie en winkeliers zetten wij ons in voor aantrekkelijke centra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, start eind september een groot onderzoek naar koopgedrag in Rivierenland als onderdeel van het Regionaal Economisch ambitiedocument. Dat brengt ook in beeld waar de inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. I&O Research en de bureaus BRO en BSP voeren het onderzoek uit, in opdracht van Provincie Gelderland en Regio Rivierenland / FruitDelta Rivierenland. 

Eind september ontvangt een groot deel van de huishoudens een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. Ontvangt u de uitnodiging niet? Dan kunt u deelnemen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Meer informatie? Kijk op www.kso2021.nl.

Publicatiedatum:20 september 2021