NIEUWS

Ondernemend Rivierenland in de volgende fase

9 oktober 2018 – Het privaat-publieke samenwerkingsverband Ondernemend Rivierenland gaat een nieuwe fase in. Met de komst van studenten die zélf als ondernemer willen starten, is er behoefte aan een structuur. Ondernemend Rivierenland moet een ondernemersplatform worden waar álle Rivierenlanders die dat willen, de mogelijkheid hebben om voor zichzelf te beginnen. Om dat te faciliteren, wordt momenteel een stichting opgericht. YoungMediaProfs wordt de eerste activiteit van deze stichting.


Onderwijs ontwikkelen
Onze onderwijspartner ROC Rivor ontving een bijdrage van het Regionaal Investeringsfonds mbo, afkomstig van het ministerie van OCW. Het extra geld voor ROC Rivor is beschikbaar via Ondernemend Rivierenland. Hierin gaan ruim 50 regionale bedrijven en instellingen met ROC Rivor de komende vier jaar onderwijs ontwikkelen.

De activiteiten spitsen zich toe op drie speerpunten:
• Het ontwikkelen van ondernemend gedrag
• Het vergroten, verbreden en versterken van het Praktijklab van ROC Rivor
• Het stimuleren van ondernemerschap

Leerbedrijf voor studenten
YoungMediaProfs, het nieuwe leerbedrijf van Ondernemend Rivierenland, is gevestigd in het pand van ROC Rivor. Het leerbedrijf moet studenten op weg helpen met werk voor echte opdrachtgevers. Die moeten er echter wel zelf energie in stoppen en ook voor begeleiding zorgen. Daarom concurreert het leerbedrijf niet met ZZP’ers. Het doel is om talent te ontwikkelen en in Rivierenland te houden.


Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven
YoungMediaProfs is bij uitstek een voorbeeld van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Het wordt gesteund door tientallen partners uit de regio. In de stuurgroep zitten werkgeversorganisatie VNO-NCW, netwerkorganisatie RW-POA Rivierenland, Rabobank West Betuwe, Ondernemers Coöperatie Tiel en ROC Rivor.

Lees ook: ROC Rivor ontvangt bijdrage van Rijk voor verbetering aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt >>


Foto’s: Cees Brouwer, ROC Rivor