NIEUWS

Nomineer een bedrijf voor ‘All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2020’

14 februari 2020 – Kent u een ondernemer die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en kansen biedt aan werknemers met een arbeidsbeperking? Die duurzaam werk biedt en mensen in staat stelt om naar vermogen bij te dragen in de organisatie? Nomineer dan deze werkgever voor de All-in werkgeversprijs Rivierenland.

Uitreiking op de ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’
Op 19 maart 2020 organiseert VNO-NCW binnen het project ‘Op naar de 100.000 banen’ de Dag van de Duizend Voorbeelden. In nauwe samenwerking geven RW-POA Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en Neder-Betuwe samen met VNO-NCW Rivierenland, voor de tweede maal invulling aan dag door de werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap uit te reiken.

Wat is all-in werkgeverschap?
Dit betreft werkgevers (overheid/ bedrijfsleven) die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie. De aard van de inzet kan variëren; geboden kansen en mogelijkheden verschillen per werkgever. Deze werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Zij gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie. En zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

Nomineer nu!
Iedereen in Rivierenland mag één werkgever nomineren voor de All-in Werkgeversprijs 2020. Alle werkgevers die gevestigd zijn in Rivierenland en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor de All-in Werkgeversprijs. Klik hier om een werkgever te nomineren.