Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Investeren ten tijde van corona: maak gebruik van het Regionaal Investeringsfonds!

Ondernemers en ondernemende inwoners kunnen tot 1 oktober hun innovatieve plannen voor Rivierenland indienen bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. Daarmee draagt het fonds bij aan de innovatiekracht van ondernemers. Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat verschillende sectoren meer moeten werken aan hun toekomstbestendigheid, waaronder duurzame (product)technische innovaties, meer vraag gestuurd en digitale technologie. De eerste aanzetten hiertoe zijn al gedaan en kunnen met het RIF een boost krijgen. Er is nog ruimte in het fonds. Dus: ondernemende Rivierenlanders: grijp deze kans en dien uw project- of onderzoeksvoorstel in!

CoöperatieAuto schadevrij door de coronacrisis

CoöperatieAuto is een coöperatief deelsysteem van elektrische auto’s, gevestigd in Culemborg. Een duurzaam initiatief, want een auto delen en elektrisch rijden zorgt voor schonere lucht en minder geluid op straat. Sinds de coronacrisis maken mensen minder gebruik van hun auto, maar dit raakt CoöperatieAuto niet. Zij werkt namelijk met abonnementen, wat zorgt voor continue inkomsten. Dit helpt CoöperatieAuto door de crisis.

Regio Deal: Rijk en regio investeren 15 miljoen euro voor stimuleren brede welvaart regio

Na de ondertekening door het Rijk, zetten de vijf samenwerkende procespartners van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland op maandag 13 juli hun handtekening onder de Regio Deal: Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland. Met de deal, die een investering van 15 miljoen euro omvat, kunnen zij - samen met het Rijk - tal van maatschappelijke opgaven aanpakken om de welvaart van iedereen in onze regio te stimuleren. Nu er akkoord is op de financiering en de specifieke invulling van de deal, kan de uitvoering ervan starten.