Nieuws2021-07-06T14:27:46+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Eerste resultaten Regio Deal FruitDelta Rivierenland goed zichtbaar

Een jaar nadat Rijksoverheid, de acht samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden, maakten ze een eerste balans op. De conclusie? Door de Regio Deal konden 31 projecten van start, die ieder op een eigen manier bijdragen aan het versterken van de kracht van de regio.

RES 1.0 FruitDelta Rivierenland vastgesteld

Er is duidelijkheid over de opwek van duurzame energie via zonnevelden en windmolens. De gemeenten van Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland keurden de Regionale Energie Strategie (RES) goed. Het plan geeft duidelijkheid over hoeveel duurzame energie we in 2030 regionaal willen opwekken en welke plekken in het Rivierenland daarvoor geschikt zijn.

Fruitdelta Rivierenland investeert 500.000 euro met het Regionaal Investeringsfonds

In de eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) 2021 van Fruitdelta Rivierenland ontvangen elf initiatieven, verspreid over de regio, een bijdrage om de brede welvaart binnen de regio te versterken. Het fonds is er voor ondernemend inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland.

RIF-project Hub Rivierenland brengt onderwijs en bedrijfsleven samen

Stichting Hub Culemborg helpt regionale bedrijven om tijdig jonge mensen te laten ervaren wat de bedrijven en sector doen. Door activiteiten te organiseren voor en door jongeren, worden bedrijven én potentiële medewerkers uit de regio met elkaar in contact gebracht. Zoals - op 18 juni- Battle of the Boats, een educatieve bouw- en vaarwedstrijd op het water van recreatieterrein De Meent in Beusichem.

Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd

De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit is gebeurd nadat de samenwerkingsafspraken door de colleges van Regiogemeenten zijn vastgesteld. Samen werken zij aan een aantrekkelijk Rivierenland voor inwoners en toeristen.

Oogst vier jaar Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland: vernieuwing en economische ontwikkeling verder aangejaagd

In 2016 stelde elke gemeente binnen Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument voor de periode 2016-2020 vast. Doel was om met een gezamenlijke focus de regionale economie te versterken. Als onderdeel daarvan werd het Regionaal Investeringsfonds (RIF) opgericht voor de periode 2017-2020. Het RIF heeft als doel innovatie op de drie economische speerpunten van de Regio te stimuleren en is als instrument een wezenlijk onderdeel van het platform FruitDelta Rivierenland geworden. Het RIF is dé steun in de rug voor iedereen met een goed plan. Met dit fonds investeert de Regio in projecten en studies van ondernemers en ondernemende inwoners.