Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

RIF-project Gardenista gaat door na succesvolle eerste editie

Gardenista, het nieuwe jaarlijkse buitenevenement in FruitDelta Rivierenland, krijgt een vervolg in 2020. Het meerdaagse festival werd mede mogelijk gemaakt door ons Regionaal Investeringsfonds (RIF). Voor de aanleg van de infrastructuur nam het RIF 30% van de kosten voor haar rekening. De belangstelling was overweldigend en daarom zal het in 2020 worden gehouden van 20 t/m 24 mei op Kasteel Ophemert.

Nieuwe landkaart Rivierenlands cultuurlandschap t.b.v. ontwikkeling Regionale Energiestrategie

Op 28 oktober ontving Joost Reus, voorzitter van de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland, de eerste landkaart met daarop de cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het Rivierenlandse landschap. De kaart is bedoeld ter ondersteuning van de regio om bij het opstellen van een RES rekening te houden met deze aspecten.

Terugblik op Fruitcorso Tiel, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland

Op zaterdag 21 september 2019 vond het 59e Fruitcorso plaats. Als gastheer van dit fruitfeest zijn wij trots dat het een plek heeft op de lijst voor immaterieel erfgoed van UNESCO. Het is het énige Fruitcorso van Nederland, Europa en zelfs de wereld. Wij nodigden honderden relaties uit om dit unieke evenement samen met ons en organisator Stichting 4-Stromenland in de stralend warme zon te beleven.

Uniek in Nederland: aanleg glasvezelnetwerk Rivierenland via overheidsmodel

Alle zeven deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. Met deze laatste stap gaat een uniek project in Nederland van start, namelijk de aanleg van een netwerk via het zogenaamde overheidsmodel.

Rol gemeenteraden in de Regionale Energiestrategie centraal tijdens regionale raadsbijeenkomst 25-9-2019

In 2021 moeten wij een Regionale Energiestrategie (RES) opleveren. Dat moeten wij samendoen en er komt veel bij kijken. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst van 25 september 2019 zoomden wij in op de rol van de raden in de RES. Dat deden wij in een levendige, DWDD-achtige setting. Er was veel gelegenheid om met elkaar en met de leden van de stuurgroep RES in gesprek te gaan. En om (in pitches) aan te geven hoe de raden hun rol en samenwerking zien.

Logistics Valley Rivierenland opgericht

Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform Transport & Logistiek Rivierenland en de Logistieke Hotspot Rivierenland. Het is een uitvoeringsorganisatie waarin ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken. De ondernemersgedreven initiatieven die voortkomen uit LV-R zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van ons speerpunt Economie & Logistiek.