Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Aanleg glasvezelnetwerk in buitengebied regio: Regio Rivierenland in gelijk gesteld op alle punten kort geding

De rechter heeft Regio Rivierenland op alle punten in het gelijk gesteld in een kort geding dat marktpartij Glasvezel Buitenaf had aangespannen over de aanleg, het onderhoud en het beheer van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van de regio Rivierenland. De volgende stappen kunnen nu gezet worden, zoals het gunnen van de aanbesteding om de feitelijke realisatie van dit unieke project af te ronden.

Mobiliteitsmakelaar voor een betere bereikbaarheid van FruitDelta Rivierenland

Een goede regionale bereikbaarheid is cruciaal voor de economische positie van FruitDelta Rivierenland en haar werkgevers. De bereikbaarheid staat momenteel onder druk en dat zal aankomende jaren niet minder worden. Daarom is een mobiliteitsmakelaar aan de slag gegaan om samen met bedrijven in de regio de bereikbaarheid van de regio en haar bedrijven te verbeteren.

Ondernemers, overheid en onderwijs ontmoeten elkaar in Logistiek Café

Op woensdag 13 november ontmoetten ondernemers, onderwijsbestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie elkaar tijdens het eerste Logistiek Café van Logistics Valley Rivierenland. Inmiddels zijn meer dan 30 organisaties partner van Logistics Valley Rivierenland en het doel van het Logistiek Café is om elkaar in informele setting te spreken en kennis uit te wisselen.

RIF-project Gardenista gaat door na succesvolle eerste editie

Gardenista, het nieuwe jaarlijkse buitenevenement in FruitDelta Rivierenland, krijgt een vervolg in 2020. Het meerdaagse festival werd mede mogelijk gemaakt door ons Regionaal Investeringsfonds (RIF). Voor de aanleg van de infrastructuur nam het RIF 30% van de kosten voor haar rekening. De belangstelling was overweldigend en daarom zal het in 2020 worden gehouden van 20 t/m 24 mei op Kasteel Ophemert.

Nieuwe landkaart Rivierenlands cultuurlandschap t.b.v. ontwikkeling Regionale Energiestrategie

Op 28 oktober ontving Joost Reus, voorzitter van de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland, de eerste landkaart met daarop de cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het Rivierenlandse landschap. De kaart is bedoeld ter ondersteuning van de regio om bij het opstellen van een RES rekening te houden met deze aspecten.