Nieuws2017-04-26T13:44:33+02:00

Nieuws van FruitDelta Rivierenland

Op deze pagina presenteren wij het nieuws uit FruitDelta Rivierenland.

Klik op de foto van elk bericht om verder te lezen.

Mkb-parels: deze bedrijven maken het verschil in Oost-Nederland

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de economische motor van Nederland. Zeven op de tien banen in het bedrijfsleven zijn er dankzij het mkb. Oost-Nederland is hét mkb-landsdeel van Nederland met relatief veel familiebedrijven. Zij zijn nodig om onze nationale economie en onze lokale gemeenschap na de coronacrisis weer op te bouwen. Met een vlogreeks -op www.nederlandslimbenutten- wordt de boodschap uit Oost- Nederland over de mkb- en familiebedrijven kracht bijgezet.

Vijf versnellingsopgaven voor recreatie & toerisme in Rivierenland

Binnen Fruitdelta Rivierenland werken de acht gemeenten samen om onder andere de toeristische sector te versterken. Om gezamenlijk op korte termijn resultaat te boeken in het versterken van de toeristische sector, hebben zij focus aangebracht door vijf concrete opgaven te definiëren die nu versneld worden opgepakt. Deze ‘Big 5’ bestaat uit de opgaven: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie.

Ga mee op virtuele roadtrip langs de mkb-parels van Oost-Nederland

Commissaris van de Koning John Berends van Provincie Gelderland bezocht vrijdag 20 november, op de Dag van de ondernemer, diverse mkb-bedrijven in FruitDelta Rivierenland. Zijn toer door de regio sloot mooi aan op de oproep die Oost-Nederland onlangs deed aan het Rijk om de kracht van het mkb beter te benutten in de aanpak van de maatschappelijke vraagstukken van Nederland.

Midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van FruitDelta Rivierenland

Voor het economisch herstel uit de coronacrises benut FruitDelta Rivierenland de kracht van het midden- en kleinbedrijf en de familiebedrijven. Het mkb is de economische motor van Oost-Nederland; deze bedrijven zorgen voor zeven op de tien banen in het bedrijfsleven. De provincies Gelderland en Overijssel en de andere regio’s in Oost Nederland benutten deze kracht ook. Landelijke innovatieprogramma’s moeten hier meer op inspelen door hun strategie en uitvoeringsmiddelen beter toe te spitsen op de kracht van het mkb. Vraagstukken van het mkb, zoals de human capital agenda, digitalisering, internationalisering en robotisering vragen aandacht.

Verrassend Rivierenland: 100 verborgen parels in de regionale economie in beeld gebracht

In opdracht van FruitDelta Rivierenland heeft prof.dr. G.J. Hospers van Stichting Stad en regio en geograaf aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente, een verkenningsonderzoek gedaan naar verborgen economische parels in Rivierenland. Het resultaat van zijn onderzoek is samengebracht in het rapport ‘Verrassend Rivierenland - 100 verborgen parels in de regionale economie’. Deze verborgen parels zijn bedrijven die de motor vormen van de regio, haar karakter geven en toekomstkracht.