Nieuws over de Regio Deal FruitDelta Rivierenland

RIJK EN REGIO INVESTEREN 15 MILJOEN EURO VOOR STIMULEREN BREDE WELVAART REGIO

13 juli 2020 –Na de ondertekening door het Rijk, zetten de vijf samenwerkende procespartners van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland op maandag 13 juli hun handtekening onder de Regio Deal: Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland. Met de deal, die een investering van 15 miljoen euro omvat, kunnen zij – samen met het Rijk – tal van maatschappelijke opgaven aanpakken om de welvaart van iedereen in onze regio te stimuleren. Nu er akkoord is op de financiering en de specifieke invulling van de deal, kan de uitvoering ervan starten.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

DE HANDTEKENINGEN WORDEN GEZET!

2 juli 2020 –Het is zover: het werk dat wij met onze samenwerkingspartners de afgelopen periode hebben verzet, heeft zich vertaald in een gehonoreerde Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Wij zitten met onze procespartners Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland in de afrondende fase. Binnenkort worden de handtekeningen gezet en kunnen na de zomer de projecten worden gekozen en gestart die gaan bijdragen aan het stimuleren van onze brede welvaart.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

DIGITALE BIJEENKOMSTEN REGIO DEAL: BIJGEPRAAT IN 30/60 MINUTEN

29 mei 2020 – Op de dinsdagen 2 en 9 juni en donderdag 4 juni vinden voor collegeleden (2 en 9 juni, identieke inhoud) en raadsleden (4 juni) digitale bijeenkomsten plaats over de Regio Deal. Hiermee geven wij invulling aan hun behoefte aan informatie over en betrokkenheid bij de Regio Deal.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

FRUITDELTA RIVIERENLAND BEDANKT PARLEMENTARIËRS

6 maart 2020 – In aanloop naar de toekenning van de Regio Deal aan FruitDelta Rivierenland is de betrokkenheid vanuit provincie (Gelderland en Overijssel) en Kamerleden erg belangrijk geweest. Dit was een mooie aanleiding voor een nadere kennismaking.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

REACTIE PROCESPARTNERS OP TOEKENNING REGIO DEAL

20 februari 2020 – Op 18 februari 2020 stonden de samenwerkende partners van FruitDelta Rivierenland op feestelijke wijze stil bij het geweldige nieuws over de toekenning van de Regio Deal. Hans Beenakker (voorzitter FruitDelta Rivierenland), Gerdo van Grootheest (bestuurslid Lobby & Branding FruitDelta Rivierenland), Arjen Gerritsen (secretaris Gebiedscoöperatie Rivierenland) en Ben Brink (voorzitter RW-POA Rivierenland) reageren in deze vlog op de toekenning en de betekenis ervan voor onze regio en inwoners.

Klik hier voor de video >>

REGIO DEAL TOEGEKEND: EXTRA IMPULS VOOR REGIO

14 februari 2020 – Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekendgemaakt dat het ingediende voorstel voor een Regio Deal is gehonoreerd. Het Rijk wil graag als partner bijdragen aan FruitDelta Rivierenland en heeft 7,5 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

DEBAT TWEEDE KAMER OVER REGIODEAL OOST-NEDERLAND

27 januari 2020 –Bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers van vier ingediende Oost-Nederlandse regiodeals brachten op 22 januari 2020 een bezoek aan Den Haag. In de Tweede Kamer vond een debat plaats over de regiodeals. Waaronder over die van ons.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

PITCH REGIO DEAL AAN KAMERLEDEN IN NIEUWSPOORT

19 december 2019 – Op 28 november 2019 schoof een delegatie van FruitDelta Rivierenland aan bij het ontbijt in de Provinciezaal van Nieuwspoort in Den Haag. Hier pitchten de regio’s Zwolle, Cleantech, Veluwe en FruitDelta Rivierenland hun Regiodeal.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>