Nieuws

over de Regio Deal FruitDelta Rivierenland projecten

Marienwaerdt Lecture over innovatie

Op maandag 21 maart 2022 organiseert de Fruit Tech Campus een Mariënwaerdt Lecture over innovatie. Klik hier voor het programma en de aanmeldknop: https://lnkd.in/gaa__Amh

Fruit Tech Campus is een Regio Deal project uit de programmalijn Inclusief

HUB Rivierenland Battle of the Boats

Inschrijving Battle of the Boats gestart

Battle of the Boats is een wedstrijd tussen scholierenteams van Lek en Linge, KWC Culemboorg, Lingecollege en ROC Rivor. Samen met bedrijven uit de regio gaan zij zelf een boot ontwerpen én bouwen 🛶🚤🛥

Tot 7 maart 2022 kun je je team nog inschrijven.

Hub Rivierenland is initiatiefnemer van Battle of the Boats en Regio Deal project in de programmalijn Inclusief 👥

Gonzend Rivierenland Lentetuinactie

De lente komt er aan! Zodra het warmer wordt komen bijen uit hun winterrust 🐝🐝 Tijd voor actie! Is jouw tuin fijn voor bijen? Geef je tuin of balkon dan op voor de Gonzend Rivierenland Lentetuinactie van De Fruitmotor 🌱 Meedoen kan tot 15 maart 2022.

De Fruitmotor is een Regio Deal project uit de programmalijn Fruit 🍒

Nieuw: het energieportaal

De opgave om met elkaar onze stroom duurzaam op te wekken en onze huizen anders te verwarmen gaat iedereen aan. Goed inzicht in de gemaakte afspraken, cijfers en voortgang in onze regio helpen daarbij om samen het goede gesprek te voeren. RES FruitDelta Rivierenland presenteert het energieportaal, dat transparant en voor iedereen inzichtelijk de gemaakte afspraken en voortgang in beeld brengt.

Versnelling Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland is een project in de programmalijn Delta.

Woning voor student en starter

Wonen en huisvesting is, zoals in veel regio’s, een belangrijk thema in Rivierenland. Voor heel diverse groepen: voor kopers, voor zogenaamde spoedzoekers, voor studenten van de Fruit Tech Campus en voor arbeidsmigranten. Het komt dan ook terug in verschillende Regio Deal projecten. Een van de projecten in de programmalijn inclusief is Beheer Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland (BHARR). Eind 2021 stemden de portefeuillehouders van de gemeenten in met het Plan van aanpak ‘Samen voor een goed vestigingsklimaat voor arbeidsmigranten’. De samenwerking richt zicht op registratie en informatie, kennis, voldoende aanbod dichtbij het werk en controle en handhaving. Dat laatste heeft Omroep Gelderland in dit bericht laatst goed in beeld gebracht: https://lnkd.in/gNQyuWB3

Dat je elkaar binnen een Regio Deal op ideeën kunt brengen, blijkt uit het artikel in De Gelderlander van gisteren: “De mogelijk grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Geldermalsen biedt wellicht ook kansen voor andere doelgroepen: studenten van de nieuwe Fruit Tech Campus (ook een Regio Deal project uit de programmalijn Inclusief) en spoedzoekers.”

REGIO DEAL UPDATE

februari 2022 –In deze Regio Deal Update lees je meer over bouw van de Innocation Hub van de Fruit Tech Campus en hoe dit aansluit bij de ambitie van de Regio, vertellen we over een bijzonder evenement dat alles te maken heeft met verleden, heden en toekomst van Slot Loevestein, Munnikenland en de rest van de regio, vertelt Stef Visser van Werkzaak Rivierenland wat de Regio Deal betekent voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de regio en praten we je bij over een aantal andere projecten.. Lees hier de hele Update.

Regio Deal Dag

17 SEPTEMBER 2021: REGIO DEAL DAG

september 2021 –Op 17 september in de ochtend ontmoeten de partners van Regio Deal FruitDelta Rivierenland elkaar om samen een belangrijke stap te zetten in het toekomstbestendig organiseren van samenwerking in de regio. Zij treffen elkaar op een bijzondere locatie: Geofort Herwijnen, een van de 31 Regio Deal projecten. In de middag sluiten ook vertegenwoordigers van alle 31 projecten aan. In een meet & greet delen ze kennis, ervaring, vraag, aanbod, uitdagingen, kansen en inspiratie. In de middag zijn ook gemeenteraadsleden en andere relaties van Regio Deal van harte welkom.
Meer weten over de Regio Deal dag? Stuur een e-mail aan Regio Deal communicatieadviseur Koos de Bie: kdebie@regiorivierenland.nl.

EERSTE RESULTATEN REGIO DEAL FRUITDELTA RIVIERENLAND GOED ZICHTBAAR

21 juli 2021 –Een jaar nadat Rijksoverheid, acht samenwerkende gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid (RW-POA) de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekenden, maakten ze een eerste balans op. De conclusie? Door de Regio Deal konden 31 projecten van start, die ieder op een eigen manier bijdragen aan het versterken van de kracht van de regio.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

MET DE REGIO DEAL IN VOLLE VAART

28 april 2021 –Met de Regio Deal zijn we in volle vaart gestart met de uitvoeringsfase. Dit betekent dat bijna alle projecten nu in uitvoering zijn én dat we de eerste bijeenkomsten met elkaar aan het organiseren zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan de opzet van de monitoring van de Regio Deal. Dit doen we door het ontwikkelen van digitale verantwoordingsformulieren én door het ontwikkelen van een Dashboard Brede Welvaart.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

UITVOERINGSFASE VAN START MET NIEUWE PROGRAMMAMANAGER

28 januari 2021 –Na de ondertekening door het Rijk van de Regio Deal in juli 2021, is met de start van de 27 projecten een nieuwe fase van de RegioDeal ingegaan. Deze uitvoeringsfase wordt vanaf februari 2021 begeleid door programmanager Sonja van Kampen. In samenwerking met de projecteigenaren van de 27 projecten, gaat zij de vastgestelde resultaten van de Regio Deal realiseren.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

START 27 PROJECTEN TER STIMULERING BREDE WELVAART IN DE REGIO FRUITDELTA RIVIERENLAND

10 december 2020 –Maar liefst 27 Regio Deal-projecten starten in de regio FruitDelta Rivierenland. Deze projecten dragen bij aan ons uiteindelijke doel: een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

RIJK EN REGIO INVESTEREN 15 MILJOEN EURO VOOR STIMULEREN BREDE WELVAART REGIO

13 juli 2020 –Na de ondertekening door het Rijk, zetten de vijf samenwerkende procespartners van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland op maandag 13 juli hun handtekening onder de Regio Deal: Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland. Met de deal, die een investering van 15 miljoen euro omvat, kunnen zij – samen met het Rijk – tal van maatschappelijke opgaven aanpakken om de welvaart van iedereen in onze regio te stimuleren. Nu er akkoord is op de financiering en de specifieke invulling van de deal, kan de uitvoering ervan starten.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

DE HANDTEKENINGEN WORDEN GEZET!

2 juli 2020 –Het is zover: het werk dat wij met onze samenwerkingspartners de afgelopen periode hebben verzet, heeft zich vertaald in een gehonoreerde Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Wij zitten met onze procespartners Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland in de afrondende fase. Binnenkort worden de handtekeningen gezet en kunnen na de zomer de projecten worden gekozen en gestart die gaan bijdragen aan het stimuleren van onze brede welvaart.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

DIGITALE BIJEENKOMSTEN REGIO DEAL: BIJGEPRAAT IN 30/60 MINUTEN

29 mei 2020 – Op de dinsdagen 2 en 9 juni en donderdag 4 juni vinden voor collegeleden (2 en 9 juni, identieke inhoud) en raadsleden (4 juni) digitale bijeenkomsten plaats over de Regio Deal. Hiermee geven wij invulling aan hun behoefte aan informatie over en betrokkenheid bij de Regio Deal.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

FRUITDELTA RIVIERENLAND BEDANKT PARLEMENTARIËRS

6 maart 2020 – In aanloop naar de toekenning van de Regio Deal aan FruitDelta Rivierenland is de betrokkenheid vanuit provincie (Gelderland en Overijssel) en Kamerleden erg belangrijk geweest. Dit was een mooie aanleiding voor een nadere kennismaking.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

REACTIE PROCESPARTNERS OP TOEKENNING REGIO DEAL

20 februari 2020 – Op 18 februari 2020 stonden de samenwerkende partners van FruitDelta Rivierenland op feestelijke wijze stil bij het geweldige nieuws over de toekenning van de Regio Deal. Hans Beenakker (voorzitter FruitDelta Rivierenland), Gerdo van Grootheest (bestuurslid Lobby & Branding FruitDelta Rivierenland), Arjen Gerritsen (secretaris Gebiedscoöperatie Rivierenland) en Ben Brink (voorzitter RW-POA Rivierenland) reageren in deze vlog op de toekenning en de betekenis ervan voor onze regio en inwoners.

Klik hier voor de video >>

REGIO DEAL TOEGEKEND: EXTRA IMPULS VOOR REGIO

14 februari 2020 – Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekendgemaakt dat het ingediende voorstel voor een Regio Deal is gehonoreerd. Het Rijk wil graag als partner bijdragen aan FruitDelta Rivierenland en heeft 7,5 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

DEBAT TWEEDE KAMER OVER REGIODEAL OOST-NEDERLAND

27 januari 2020 –Bestuurders, ondernemers en belangenbehartigers van vier ingediende Oost-Nederlandse regiodeals brachten op 22 januari 2020 een bezoek aan Den Haag. In de Tweede Kamer vond een debat plaats over de regiodeals. Waaronder over die van ons.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>

PITCH REGIO DEAL AAN KAMERLEDEN IN NIEUWSPOORT

19 december 2019 – Op 28 november 2019 schoof een delegatie van FruitDelta Rivierenland aan bij het ontbijt in de Provinciezaal van Nieuwspoort in Den Haag. Hier pitchten de regio’s Zwolle, Cleantech, Veluwe en FruitDelta Rivierenland hun Regiodeal.

Klik hier voor het nieuwsbericht >>