NIEUWS

Janneke Hakkert

Janneke Hakkert nieuwe secretaris-directeur Regio Rivierenland

Met ingang van 1 september 2021 is Janneke Hakkert door het Dagelijks Bestuur benoemd tot secretaris – directeur van Regio Rivierenland. Hiermee volgt zij Huug Derksen op. Naar aanleiding van het naderend pensioen van de heer Derksen, is recent de werving en selectie procedure gestart voor de nieuwe secretaris-directeur.

Janneke Hakkert is geen onbekende in de regio en de organisatie. Zij is op dit moment ruim vier jaar werkzaam als manager Contractgestuurde Dienstverlening binnen Regio Rivierenland. Janneke Hakkert heeft een groot netwerk binnen de regio en veel ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke organisatie. Voor Regio Rivierenland zal zij o.a. uitvoering geven aan het versterken en verder uitbouwen van FruitDelta Rivierenland, de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument, de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda en de verdere doorontwikkeling van de organisatie

Publicatiedatum: 26 mei 2021