NIEUWS

Nieuw mobiliteitsplan voor FruitDelta Rivierenland: bereikbaar, nu en in de toekomst

7 december 2018 – Robuuste, duurzame en slimme bereikbaarheid voor Rivierenland. Daar gaan partijen binnen FruitDelta Rivierenland samen aan werken. Met een nieuw uitvoeringsplan mobiliteit wil de regio ervoor zorgen dat Rivierenland bereikbaar blijft, nu en in de toekomst. Door onder andere een beter fietsnetwerk, slimme verkeersoplossingen en een speciaal opgericht Mobiliteitsfonds moet de regio in beweging blijven.

“Bereikbaarheid is een must voor het goed functioneren van de regio”, aldus burgemeester Henny van Kooten, regionaal portefeuillehouder mobiliteit. “Inwoners moeten hier fijn kunnen wonen en veilig over straat kunnen gaan. Daarnaast is bereikbaarheid ontzettend belangrijk voor bedrijven die hier zitten en bedrijven die zich hier willen vestigen.”

Van Kooten: “De centrale ligging in Nederland en de aanwezigheid van wegen, waterwegen en spoorlijnen biedt unieke kansen voor de regio. Maar dan is het wel noodzakelijk dat het verkeer op die wegen door kan rijden. We merken door de economische groei nu al dat de files toenemen en de bereikbaarheid onder druk komt te staan. We moeten samen aan de slag om dat aan te pakken.” De oplossing ligt volgens de regio niet uitsluitend in meer asfalt. De kansen voor de regio liggen veelal in betere spoorverbindingen, slim inspelen op technologische ontwikkelingen en het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer.

De gemeenten van Regio Rivierenland nemen de opgaven uit het uitvoeringsplan serieus. Om de maatregelen te financieren is een Mobiliteitsfonds ingesteld van € 1,- per inwoner per jaar van 2019-2022. Hiermee kan onderzocht worden hoe de regionale bereikbaarheid verbeterd kan worden en kan de regio samen optrekken met het Rijk, provincie en private partijen voor een betere bereikbaarheid.

Na een uitgebreid proces met regionale partners en gemeenten is het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland op 5 december 2018 akkoord gegaan met het ‘Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022’. “Het bestuur is zeer enthousiast, mede door de goede betrokkenheid van bestuurders en ambtenaren. Met dit plan is een gezamenlijke bouwsteen neergezet waar alle gemeenten baat bij hebben”, aldus regionaal portefeuillehouder van Kooten. Het plan wordt nu aan de gemeenteraden aangeboden om definitief vast te stellen.