NIEUWS

Netwerkbijeenkomst ‘Water op de Kaart in regio Rivierenland’

Het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme ging op 11 april met ondernemers uit de regio in gesprek tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Water op de kaart in regio Rivierenland’. Hoe kunnen wij samen het water (rivieren, recreatiegebieden, uiterwaarden) in onze mooie regio meer bekendheid geven bij toeristen? Hoe maken wij het water meer beleefbaar zodat Rivierenland een toeristische hotspot wordt?

Regio Rivierenland helpt ondernemers
De netwerkbijeenkomst vond plaats op het luxueuze passagiersschip De Sluizer van horeca-onderneming Moeke Mooren in Appeltern. Voorzitter van het speerpuntberaad, Jan de Boer, riep ondernemers op om aan de slag te gaan om het water in regio Rivierenland op de kaart te zetten. De overheid wil daarbij helpen met onder meer het Regionaal Investeringsfonds. Varend op het water van recreatiegebied de Gouden Ham, over de Maas en langs Rivierenlandse dorpen wisselden de meer dan 60 aanwezigen volop ideeën uit.

Doel van de bijeenkomst
De netwerkbijeenkomst is een instrument van FruitDelta Rivierenland, het samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek, organisaties en ondernemende burgers in Rivierenland. De bijeenkomst had tot doel om:
• samen tot actie te komen om het water beter vindbaar te maken voor toeristen;
• te bouwen aan het regionale recreatie- en toerismenetwerk: elkaar en elkaars werkzaamheden leren kennen;
• verbindingen te leggen en na te gaan wie welke activiteiten wil/gaat ontplooien die kunnen worden uitgevoerd met steun uit het Regionale Investeringsfonds.

Rivierenland heeft goud in handen!
Eric van Nuland (foto) trad op als gastspreker. Hij is directeur van Van Nuland & Partners, adviesbureau en projectuitvoerder in de toeristisch-recreatieve en vrijetijdssector. Volgens hem heeft regio Rivierenland goud in handen met al het water en de vele waterplassen. Water heeft namelijk een natuurlijke aantrekkingskracht en in regio Rivierenland liggen vier grote rivieren en diverse plassen. Bijna 40% van de regionale omzet in de sector Recreatie en Toerisme is van waterrecreatie, een aanzienlijk aandeel dus. Eric van Nuland: “Investeren in waterrecreatie blijft nodig, ook al is de markt intussen verzadigd. Er blijven altijd kansen voor nieuwe initiatieven. De uitdaging ligt in het opzoeken van crossovers binnen en buiten de sector. Dus: kan water en fruit samengaan? Of water en erfgoed? Of water en sport? Een trend is ook zingeving voor toeristen in aanvulling op beleving. Ondernemers, speel erop in, doe het vooral samen en maak de regio bekend!”

Digitaal gaan, meer samenwerken en economische spin-off
De grote opkomst liet zien dat er energie genoeg is in de regio. Er waren ondernemers, organisaties en overheden aanwezig. Ook de verhalen van elf initiatiefnemers gaven inspiratie. Wethouder Sander Bos van gemeente West Maas en Waal verplaatste zich in de kritische consument en riep op om de mogelijkheden van digitale marketing te benutten. Rob Gremmen van de ANWB moedigde recreatieondernemers aan om de verbreding van de Waaldijk te benutten voor economische spin-off. Ook Michel de Boer van de Gelderse Sportfederatie en Herman Janssen van de Watersportbond zien mogelijkheden voor economische ontwikkeling gekoppeld aan vaarroutes door de regio. Volgens Alex Kwakernaak van Uit®waarde moeten we vooral met de software aan de slag en de regio meer bekend maken. Gepco de Kruif van Holland Delta ziet de combinatie van Destinatie Holland Delta met Deltasporten. Hij wil hiervoor samenwerken met ondernemers, want samenwerking is een must om de uitdagingen aan te gaan en de ambities waar te maken.

Aan de slag!
Volgens Ien Stijns, directeur van Slot Loevestein en partner in de ‘Vestingdriehoek’, ontmoeten we elkaar genoeg in regio Rivierenland en moet de focus liggen op de actie. Het ROC Rivor wil daaraan actief bijdragen; opleidingscoördinator Bertran Lenssinck bood aan dat studenten mee kunnen werken aan regionale initiatieven. Adri van Ooijen van Camping het Groene Eiland gaat met andere ondernemers rondom de Gouden Ham aan de slag om de toeristen ook in rustige tijden naar de regio te trekken. Frans Verboom, projectleider van Provincie Gelderland, zoekt ondernemers die willen investeren in gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten, want daar heeft de Provincie grond in de aanbieding. Mike Blom van Tiel Maritiem wil van het lokale pinksterevenement in Tiel een regionaal evenement maken. Kortom, er is al actie!Projecten voor Regionaal Investeringsfonds

De bijeenkomst gaf ruimte om volop met elkaar in gesprek te gaan en na te gaan wat men voor elkaar kon betekenen. Enkele initiatieven zoals ‘Het doortrekken van de Linge naar het Amsterdam Rijnkanaal’ van de Watersportbond en ‘Het ontwikkelen van Vaarroutes door regio Rivierenland’ van de Gelderse Sportfederatie, vullen elkaar heel mooi aan. Beide gaan een aanvraag doen bij het Regionale Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland voor een bijdrage.


De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door studenten van ROC Rivor, m.u.v. foto De Sluizer en Erik van Nuland.
Bekijk hieronder de impressievideo die de studenten hebben gemaakt van de bijeenkomst: