NIEUWS

Goedbezochte netwerkbijeenkomst: Geld verdienen met cultureel erfgoed in FruitDelta Rivierenland

19 december 2018 – Kun je als toeristisch-recreatief ondernemer geld verdienen met cultureel erfgoed in de regio FruitDelta Rivierenland? En hoe? Tijdens de netwerkbijeenkomst Cultuurhistorie en Recreatie en Toerisme op 11 december op Slot Loevestein ontdekten de deelnemers alle kansen en mogelijkheden hiervoor. Waaronder die van ons Regionaal Investeringsfonds.

Omzetgroei door ontplooien nieuwe initiatieven
Een jaarlijkse omzetgroei van 5%, dat is de ambitie van ons speerpunt Recreatie & Toerisme. Om dat mogelijk te maken, is het soms niet genoeg om als ondernemer ‘alleen maar’ de handen uit de mouwen te steken. Nieuwe ideeën, initiatieven en arrangementvormen zijn nodig. Want de markt verandert; bezoekers hebben andere verwachtingen en hun spaarzame vrije tijd willen zij goed besteden. Hoe trek je bezoekers aan? Hoe bind je ze aan je zodat ze terugkomen én hun vrienden vertellen over hun leuke ervaringen? Als ondernemer kun je hierbij wel wat hulp gebruiken. Die komt onder andere in de vorm van onze netwerkbijeenkomsten. Dat hieraan behoefte is, bleek uit de mooie opkomst van 11 december. Hier lieten ondernemers, organisaties, bestuurders en ambtenaren die werkzaam zijn in de sector zich uitgebreid informeren en inspireren.

Een vrolijk welkom door Jan de Boer, voorzitter speerpuntberaad Recreatie en Toerisme van Regio Rivierenland 

Inspiratielezing: breng als sterk merk belevenissen samen
Juke van Niekerk, directeur van Stichting Liniebreed Ondernemen, verzorgde een boeiende lezing. Deze stichting ondersteunt ondernemers op forten in de Nederlandse waterlinies die waardevol erfgoed beheren en exploiteren: natuur, cultuur, historie en beleving. Van forten tot boerderijen en van cultuurpodia tot bed & breakfasts. In regio FruitDelta Rivierenland is de stichting actief in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, o.a. in de nieuwe gemeente West-Betuwe.


Juke van Niekerk: “Wist u dat 20% van de toeristen geïnteresseerd is in de inhoud en 80% wil weten wat je in een gebied kunt doen?” Met dit in het achterhoofd, is het belangrijk om het vooral simpel te houden. Dus om te kijken naar de belevenissen die er al zijn in regio Rivierenland en die samen te brengen. Het advies is om ervoor te zorgen dat je als ondernemers samen een branche, een merk wordt. En om dit ook zo uit te dragen. De stichting roept de bestuurders op om ervoor te zorgen dat hun opvolgers de initiatieven kunnen ‘overnemen’. Dat is belangrijk, omdat initiatieven op de combinatie cultuurhistorie en recreatie en toerisme om een lange uitvoeringsperiode vragen, langer dan vier jaar.

Workshops
Tijdens drie workshops gingen de aanwezigen aan de slag met verschillende onderwerpen: storytelling, nieuwe arrangementen en de kracht van verbinding. Dat deden zij onder begeleiding van drie specialisten.


Workshop: Storytelling
Wat is het verhaal dat je vertelt over de streek en over wat jij aanbiedt? Door dit verhaal kunnen de bezoekers zich aangesproken voelen. Urban brandingspecialist Manoli Martin Camuñas Romero (foto boven) adviseerde de aanwezigen om op zoek te gaan naar cultuurhistorische. Het is wel belangrijk om dit te doen vanuit het eigen DNA en om het af te stemmen op de doelgroep bezoekers. Probeer het verhaal ook te vertellen vanuit een bepaald perspectief, zodat de bezoeker zich kan verplaatsen in een rol. In de Bommelerwaard bijvoorbeeld kan in het stadmuseum één en ander verteld worden vanuit de rol van Takkie, het hondje’uit het verhaal van Jip en Janneke van Fiep Westendorp. In Culemborg is bij de Gelderland Fabriek gekozen voor het verhaal van de ontwikkeling van het gebouw na de sluiting van de fabriek in 1990.

Workshop: Nieuwe arrangementen
Juke van Niekerk (foto boven) gaf aan dat het voor het bedenken van nieuwe arrangementen van belang is dat gekozen wordt voor óf een geografische óf een natuurlijke regio, zoals bijvoorbeeld de Veluwe. Met bestuurlijke regio’s hebben toeristen niet zoveel. Kies als ondernemer ook voor een thema bij een nieuw arrangement en houd de focus daarop. Maak je als ondernemer dus onafhankelijk van wat anderen en overheden perse willen, want dat verandert nogal eens. Het doorontwikkelen van de Laanboomroute in gemeente Neder-Betuwe is een mooi voorbeeld van wat aansluit bij het DNA van ons gebied: het ontstaan van het landschap door de rivieren en de ontstane boomteelt daarop. Een ander idee is het ontwikkelen van een luxe arrangement, bijvoorbeeld een kastelentour langs de spannende geschiedenis in het rivierengebied met de koets, boot of limousine.

De Laanboomroute

Workshop: De kracht van verbinding
Hoe zorg je als ondernemers voor onderlinge verbinding? In deze workshop onder leiding van Ien Stijns, directeur van museum Slot Loevestein, bogen de aanwezigen zich over een interessante case: het project Munnikenland. Dit is een gebiedsontwikkeling waarbij acht uitvoeringsprojecten geformuleerd zijn. Een herkenbare toegangspoort is er daar één van. Ons Regionaal Investeringsfonds steunt dit project met een bijdrage voor het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma.

Ien Stijns is de drijvende kracht achter dit project en veel partijen zijn erbij betrokken, zoals gemeente Zaltbommel, Staatsbosbeheer en Dunea Duinwater. Verder is het gebied een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ligt het aan de poort van het nationaal park NLDelta i.o., een park dat doorloopt tot aan de zee. De uitdaging is nu om de uitvoeringsprojecten te realiseren. Daarvoor is een ambassadeur of coördinator nodig die verbindingen legt tussen partijen. Aan de hand van dit project gingen de deelnemers na welke verbindingen er nodig zijn om kansen voor recreatie en toerisme en cultuurhistorie voor hun eigen werkveld in de praktijk te brengen.

Munnikenland

Steun voor ondernemers uit Regionaal Investeringsfonds
Ondernemers die aan de slag willen met een goed initiatief, of die eerst de haalbaarheid van een idee willen onderzoeken, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen uit ons Regionaal Investeringsfonds. In een kleine twee jaar hebben al tientallen initiatiefnemers dat gedaan. Bekijk hier de gehonoreerde projecten. Hoe het de projecten vergaat, lees je hier. Zelf een bijdrage aanvragen? Klik hier >>