In 2030 moet Nederland 900.000 extra woningen hebben gebouwd. Rivierenland moet er 12.500 realiseren, waarvan tweederde in het betaalbare segment. Dat is afgesproken in de Nationale Woon- en Bouwagenda van minister De Jonge. De partners in de bouwwereld in onze regio realiseren zich dat een grotere slagkracht is vereist. Tijdens een netwerkbijeenkomst op 1 september bespraken zij kansen en belemmeringen voor nieuwbouw in de regio.

Samen de schouders eronder
De aanwezigen waren wethouders Wonen, directeuren van woningbouwcorporaties, bouwers, ontwikkelaars, vertegenwoordigers van VNO-NCW, bankwezen, makelaars, onderwijs en het Smart Technology Experience Centre (S-TEC). Zij zijn bereid om samen de schouders te zetten onder deze grote en complexe opgave. Elkaar ontmoeten en bouwen aan onderling vertrouwen, zijn daarbij cruciaal.

Andere punten die tijdens deze bijeenkomst naar voren kwamen:

  • Flexibilisering van wet- en regelgeving. Minder regels, snellere procedures;
  • Langetermijnvisie van overheid zodat bouwers weten waar ze aan toe zijn;
  • Meer inzetten op flexwonen;
  • Doorstroming ouderen bevorderen;
  • Sturen en monitoren op het aantal betaalbare woningen;
  • Delen van kennis en ervaringen, meer openheid;
  • Nieuwe manier van samenwerken van markt en overheid: prioriteren en keuzes maken

De komende maanden werken de gemeenten verder om te komen tot een regionale woondeal.

Meer informatie
Over de aanleiding van deze netwerkbijeenkomst leest u meer in dit eerdere bericht.