NIEUWS

Rivierenland laat Nederland zoemen op de Nationale Bijenstrategiedag


24 september 2018 – Meer dan 140 bevlogen deelnemers met passie voor en bezorgdheid over de bij kwamen op 20 september uit alle hoeken van het land naar de regio FruitDelta Rivierenland. Zij gingen op excursie naar zes locaties in de regio om daar de Nationale Bijenstrategie in de praktijk te ervaren. Wilde bijen zijn van zeer grote waarde voor het behoud van ons karakteristieke cultuurlandschap, de biodiversiteit en ons voedsel. Helaas verkeert de bij in nood. Hoe wij hem en andere bestuivers in onze regio gaan redden, was op 20 september met eigen ogen te zien.

Bijen van grote waarde voor onze agribusiness
Agribusiness is één van de speerpunten van FruitDelta Rivierenland. Bestuivende insecten mogen dan klein zijn, maar hebben wel een enorme impact hierop. Helaas gaat het niet zo goed met de bij en dat is een probleem. Want als er veel minder bestuiving plaatsvindt, betekent dat ook veel minder opbrengst in groenten en fruit. Met de Nationale Bijenstrategie willen de 55 ondertekenaars zorgen voor het blijvend behoud van alle bijensoorten en andere bestuivers. Dat vraagt een behoorlijke inspanning voor het herstel van leefgebieden, zoals nestelgelegenheid en voldoende voedsel voor de bijen. Maar ook voor de zorg voor vele specifieke soorten die bedreigd worden. Bovendien moeten de problemen worden aangepakt van onze honingbij met de varroamijt.

RIF-project timmert goed aan de weg
Het project ‘Biodivers rijk fruitteeltlandschap in de Betuwe’ van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor  kon rekenen op een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland. De Fruitmotor gaat voortvarend te werk en nam het initiatief om de Nationale Bijenstrategie naar de praktijk te halen in de Fruitdelta. Samen met de twee agrarische natuurverenigingen en Bij Bewust Betuwe werd de regio goed op de kaart gezet met zes succesvolle excursies, een smakelijke ‘appel-lunch’ en bijpraten over de strategische koers op de locatie van het Betuws Wijndomein.

Excursies en sprekers
De excursies vonden plaats van Lingezegenpark in Elst tot aan Mariënwaerdt in Beesd. Daartussen excursies in Maurik over spontaan ontstane natuur en in Culemborg over natuureducatie met kinderen van de plaatselijke basisschool. Vervolgens bijenbiodiversiteit op een fruitteeltbedrijf in Kerk-Avezaath en de bij op het Wijndomein. Bij elke excursie sloot een wetenschapper en drie studenten (o.a. Helicon Geldermalsen) aan. Met acht van Nederlands beste bijenwetenschappers aan boord, maar ook zeer bevlogen lokale rondleiders, waren het gewaardeerde bijeenkomsten met passie en diepgang.

Esther Rotteveel (Ministerie van LNV), Jan de Boer (vice-voorzitter FruitDelta Rivierenland) en Henri Holster (De Fruitmotor)

Sprekers uit de wetenschappelijke wereld waren o.a. Arjen de Groot van Wageningen University & Research en Koos Biesmeijer van Naturalis. TV-persoonlijkheid Lodewijk Hoekstra onderstreept het belang van de aandacht voor de bij. Wieke Tas van het ministerie van LNV besloot: “De manier waarop Nederland, en in het bijzonder deze regio, bezig is met de bijenstrategie heeft alle kenmerken van de nieuwe landbouwvisie ‘Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden’.”

Meer en meer partijen sluiten zich aan
Maar liefst 12 nieuwe partijen sloten zich aan bij de strategie, waaronder ANV Lingestreek en Vanl-TCW, de twee agrarische natuurverenigingen aan de oost- en westkant van het Amsterdam Rijnkanaal. De Fruitmotor en Bij Bewust Betuwe hadden in januari in bijzin van de minister van landbouw al getekend (zie onder). Het totaal staat nu op 55 ondertekenaars.


Henri Holster, startmotor en aanjager namens De Fruitmotor, was erg tevreden over de dag: “Geweldig dat zoveel mensen de tijd hadden genomen hier te zijn. Het onderwerp is bloedserieus, maar velen hebben genoten van de excursies en de verhalen. Als we niet de tijd kunnen nemen om te genieten van de wereld om ons heen, hoe kunnen we dan zien dat de natuur het waard is om beschermd te worden?”

Minister ontving Nationale Bijenstrategie
De Nationale Bijenstrategie werd begin dit jaar aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanuit Rivierenland zetten De Fruitmotor en Bij Bewust Betuwe hun handtekening. De minister waardeerde het feestelijke glas Betuwse Krenkelaar waarmee werd geproost zeer!

Lees ook:
LNV in Beeld – Conferentie Nationale Bijenstrategie jan. 2018 >>
Bijenstrategie (Rijksoverheid) >>