NIEUWS

Mooie oogst: 31 projecten azen op bijdrage Regionaal Investeringsfonds

10 december 2018 – De tweede ronde van het fonds in 2018 heeft een succesvolle aanvraagperiode achter de rug. Met 31 projecten die een bijdrage vragen uit het Regionaal Investeringsfonds is er sprake van een mooi oogst. Woensdag 28 november sprak de Economic Board van FruitDelta Rivierenland over de ingediende projecten.

Bij Werkzaak Rivierenland gaf de Economic Board een eerste beoordeling over alle projectaanvragen. Voorzitter Hans Beenakker: “We hebben een mooie mix van aanvragen ontvangen. Je ziet dat het Regionaal Investeringsfonds steeds meer bekendheid geniet en een evolutie doormaakt. Waar we in het eerste jaar nog vooral aanvragen kregen voor haalbaarheidsstudies, zie je nu dat er meer uitvoeringsprojecten in de aanvragen zitten. Ook mooi om te zien is dat de meeste aanvragen twee of meer van onze speerpunten met elkaar verbinden.”

Dit najaar is er tevens een promotiecampagne georganiseerd on extra aandacht op te wekken voor het investeringsfonds. De campagne, gericht op ondernemers en scholen uit de regio, lijkt zijn vruchten af te hebben geworpen. “Naast een record in het aantal aanvragen en de hoogte van gevraagde bijdrage, zijn er ook een aantal aanvragen uit onverwachte hoek gekomen”, aldus Marien Borgstein, die iedere aanvraag begeleidt en coacht. “Een welkome verrassing en precies waar we op hadden gehoopt.”

Voor een aantal van de projecten is om wat meer informatie verzocht, of is gevraagd hun voorstel in een korte pitch toe te lichten. In januari stuurt de Economic Board hun advies naar het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. Zij besluiten uiteindelijk welke aanvragen gehonoreerd worden. Medio januari zal bekend gemaakt worden welke aanvragen toegekend worden.