NIEUWS

Mobiliteitsmakelaar voor een betere bereikbaarheid van FruitDelta Rivierenland

19 november 2019 – Een goede regionale bereikbaarheid is cruciaal voor de economische positie van FruitDelta Rivierenland en haar werkgevers. De bereikbaarheid staat momenteel onder druk en dat zal aankomende jaren niet minder worden. Daarom is een mobiliteitsmakelaar aan de slag gegaan om samen met bedrijven in de regio de bereikbaarheid van de regio en haar bedrijven te verbeteren.

Slimme mobiliteit

De makelaar, Marjolein van der Stok, helpt bedrijven om slimmer om te gaan met mobiliteit. Steeds meer innovatieve oplossingen kunnen medewerkers helpen om anders te reizen. Bijvoorbeeld door alle OV-ritten makkelijk te kunnen declareren met één mobiliteitskaart.

Duurzaam en vitaal reizen

Ook bij duurzaam en vitaal reizen kan de makelaar helpen. Wat doet een bedrijf al aan fietsstimulering? Liggen er fiscaal nog mogelijkheden om e-bikes te vergoeden? Medewerkers die meer gaan fietsen zijn gemiddeld vier dagen per jaar minder ziek. De makelaar helpt met parate kennis, inspireert met voorbeelden van andere bedrijven en brengt bedrijven bij elkaar om samen projecten te starten en van elkaar te leren.

Mobiliteitsscan

Een duurzaam bereikbaar bedrijf begint met wat voor elk afzonderlijk bedrijf belangrijk is. Dat kan een gezonde werkomgeving zijn of een wens om juist de stijgende parkeerkosten te verminderen. Daarnaast is inzicht in de huidige mobiliteit van het bedrijf cruciaal. Waar sta je als organisatie, wat zijn de kosten en waar liggen de kansen om met mobiliteit aan de slag te gaan? De mobiliteitsmakelaar helpt bedrijven daarom op weg met de gratis Mobiliteitsscan. Hierbij haalt zij gegevens op over de huidige mobiliteit van het bedrijf, analyseert zij deze en levert zij een heldere rapportage voor een snel en goed inzicht in de bedrijfsmobiliteit. Tenslotte bespreekt zij de resultaten en kansen voor het bedrijf en adviseert zij wat nodig is om concrete stappen te kunnen zetten.

Overige activiteiten

Naast het mobiliteitsadvies biedt de makelaar:

  • Benchmark fiets: waar sta je op het gebied van fietsstimulering, wat kun je doen?
  • Inspiratie en praktische voorbeelden van andere werkgevers uit het hele land
  • Themabijeenkomsten waarvoor alle werkgevers uit de regio worden uitgenodigd. Elke bijeenkomst staat een thema uit de mobiliteit centraal. Ga in gesprek met andere werkgevers, leer meer over vitaliteit, duurzaamheid en slimme innovaties.
  • Koppeling met regionale overheden: starten van projecten met behulp van de lokale overheid, bijvoorbeeld: een e-bike probeerweek, samen met de buren een busje organiseren vanaf het station of een wandel-naar-je-werk dag.

Spin in het web

Marjolein van der Stok werkt sinds 2013 aan mobiliteitsopdrachten voor zowel overheden als bedrijven: “Het gaat me om de individuele reiziger. Hij of zij moet zo duurzaam en fijn mogelijk reizen. En daar wil ik bij helpen. Elke grote of kleine stap die we samen zetten om dit te bereiken, geeft mij voldoening. Ik pik trends op, kijk waar de kansen liggen, wat er gebeurt. Ik voel me de spin in het web. Bijvoorbeeld door partijen te koppelen en een campagne tot een succes te maken waarbij het mes aan meerdere kanten snijdt.”

Contact met de mobiliteitsmakelaar?

Dat kan via telefoonnummer 06 -55 466 412 of e-mail marjolein.vanderstok@enmorgen.nl