Midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van FruitDelta

Ook FruitDelta Rivierenland staat stil bij de dag van de ondernemer. Voor het economisch herstel uit de coronacrises benut FruitDelta Rivierenland de kracht van het midden- en kleinbedrijf en de familiebedrijven. Het mkb is de economische motor van Oost-Nederland; deze bedrijven zorgen voor zeven op de tien banen in het bedrijfsleven. De provincies Gelderland en Overijssel en de andere regio’s in Oost Nederland benutten deze kracht ook. Landelijke innovatieprogramma’s moeten hier meer op inspelen door hun strategie en uitvoeringsmiddelen beter toe te spitsen op de kracht van het mkb. Vraagstukken van het mkb, zoals de human capital agenda, digitalisering, internationalisering en robotisering vragen aandacht.

“De mkb-sector in Oost-Nederland is typisch door de vele en goede onderlinge contacten, waardoor zij snel samenwerken met veel verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen. Het kan gaan om kennisintensieve bedrijven. Dat leidt niet alleen tot werkgelegenheid en inkomsten in onze regio, maar juist ook tot bijzondere innovaties”, aldus Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde Economie en Innovatie.

“Slim benutten”
Deze gezamenlijke oproep aan het Rijk maakt deel uit van de campagne Nederland Slim Benutten, waarmee alle politieke partijen worden aangespoord om gebruik te maken van de Kracht van Oost. De campagne is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel, de Regio Food Valley, Cleantech Regio, Regio Arnhem-Nijmegen, Regio Achterhoek, Fruitdelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle. De campagne wordt daarnaast gesteund door de Economic Boards in Oost-Nederland.

Bovenstaande boodschap wordt ook verspreid door middel van een videoboodschap
en een gezamenlijk persbericht van de provincies Overijssel en Gelderland en acht regionale samenwerkingsverbanden in Oost-Nederland.

mkb motor oost nl 3