Maandag 10 oktober sprak minister Hanke Bruins Slot op de Fruit Tech Campus met studenten, arbeidsmigranten en ondernemers uit de fruitsector. Zij vertelden de minister dat voor een toekomstbestendige fruitsector voldoende aanwas van nieuw en goed opgeleid talent cruciaal is. Ook het slim gebruiken van technologie is onontbeerlijk om dé fruitregio van Nederland te blijven. De Regio Deal van het Rijk draagt hieraan bij, o.a. door met een financiële impuls de Fruit Tech Campus mogelijk te maken.

Minister Bruins Slot: ‘Ik zou de hele week met mijn neus in de papieren kunnen zitten, maar ik hecht veel waarde aan deze gesprekken. Als militair leerde ik al, de beste oplossingen komen uit het veld zelf.’

Tussen kwetsbaarheid en kracht,
Regio Deals zijn in het leven geroepen om de brede welvaart te bevorderen in de regio’s. De Regio Deal in Rivierenland is toegespitst op kwetsbaarheden uit ons gebied, zoals de fruitsector en  waterbeschikbaarheid. Gerdo van Grootheest (voorzitter Regio Deal Fruit Delta en burgemeester van Culemborg) vertelt: ‘We zijn ontzettend trots op de kracht van onze regio, maar we zien ook een aantal grote uitdagingen. Fijn dat we dat samen met het Rijk kunnen aanpakken.’

Het Rijk werkt in de Regio Deals samen met de regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Minister Bruins Slot: ‘Dit is een unieke regio wat betreft de fruitsector én een regio met geloof in eigen kansen. Als Regio Deal en overheid kunnen we die kansen versterken.’

Fruit Tech campus
Een van de Regio Deal projecten is de Fruit Tech Campus. De Fruit Tech Campus maakt werk van de vernieuwing van fruitonderwijs.  Op allerlei manieren verhogen ze de beschikbaarheid van voldoende talent met de juiste kennis en kunde voor onze fruitsector. Naast het opleiden van nieuw talent biedt de Fruit Tech Campus ook verschillende leertrajecten aan voor de huidige professionals in de fruitsector. Daarmee krijgen zij de mogelijkheid om een leven lang te blijven ontwikkelen. Janiek van Dijk: Ik volg mijn HBO-minor nu op de Fruit Tech Campus. Daardoor krijg ik les van bedrijven uit de fruitteelt, bedrijven die mij echt verder kunnen helpen in mijn toekomst. Maar wat ik net zo belangrijk vind, ik leer nu allemaal toekomstige telers kennen, vaak net als ik telerskinderen. We bouwen aan een netwerk van jonge professionals en kunnen elkaar helpen.’

Gelders rondje
Eerder die dag bezocht de minister de regio Arnhem-Nijmegen waar zij jongerenwerkers sprak over het versterken van hun kwetsbare wijken. Ook ging de minister in gesprek over de verschillende initiatieven in deze regio om de brede welvaart te vergroten. Deze kunnen op hun gebied een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.