NIEUWS

Meer banen en vacatures in Rivierenland

Goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar een (nieuwe) baan in onze regio, want de werkgelegenheid in Rivierenland groeit in vrijwel alle sectoren. Dit jaar komen er 2.200 banen bij, wat het banentotaal in onze regio op 101.400 brengt, een groei van 2,3%. De verwachting is dat er volgend jaar nog eens 1.700 banen bijkomen.

Samenvatting
Lees hier de samenvatting voor Rivierenland.
Regio in Beeld van UWV
Deze cijfers maakte het UWV bekend in haar jaarlijkse publicatie ‘Regio in Beeld’. Het gaat over alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Actuele cijfers en grafieken laten per regio zien wat de kansen en knelpunten zijn voor werkgevers en werkzoekenden. De arbeidsmarktpartijen kunnen op basis van deze inzichten hun beleid vormgeven.

Landelijke cijfers
De groei van het aantal banen in Rivierenland is met 2,3% net zo hoog als het landelijk gemiddelde. In totaal zal het nieuwe-banensaldo op 31 december 2017 naar verwachting op 183.000 staan. Het UWV verwacht dat er in 2018 zo’n 150.000 banen bij zullen komen (+ 1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van CPB.

Uitdagingen voor Rivierenland
Ondanks de economische groei zijn er genoeg uitdagingen op de arbeidsmarkt. De mismatch tussen de vraag naar personeel en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt in Rivierenland nam de afgelopen jaren toe. Steeds meer werkgevers komen moeilijk aan gekwalificeerd personeel. Dit geldt vooral in de techniek, ICT, bouw en zorg. Tegelijkertijd zijn er groepen werkzoekenden met een structureel ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor laagopgeleiden, werkzoekenden met een administratief beroep, arbeidsbeperkten en 55-plussers. Dit signaleert het UWV overigens in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s.

Regionale samenwerking
Bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken is samenwerking tussen overheidspartijen, onderwijsinstellingen en sociale partners cruciaal. In Rivierenland krijgt deze samenwerking vorm in de netwerkorganisatie Regionaal Werkbedrijf –Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA). Dit is één van de samenwerkende partners binnen FruitDelta Rivierenland.

Andere regio’s
Klik hier voor een overzicht van alle regio’s en hun rapporten.