NIEUWS

Loket voor aanvraag bijdrage uit Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland geopend tijdens opening toeristisch seizoen 2018


Ondernemers en ondernemende inwoners uit regio Rivierenland kunnen bij FruitDelta Rivierenland weer een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Zij moeten hiervoor zelf een innovatief plan voor een uitvoeringsproject, haalbaarheidsstudie of pilot én eigen kapitaal meebrengen. De bijdrage uit het RIF geeft ze een steun in de rug voor het realiseren van hun plannen die passen bij de regionale ambities van FruitDelta Rivierenland. Het loket voor de eerste aanvraagronde van 2018 werd symbolisch geopend tijdens de opening van het toeristisch seizoen op 16 maart, georganiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland.

Netwerkevent voor sector recreatie en toerisme
De opening van het toeristisch seizoen is hét toeristisch netwerk evenement van het jaar. Er werd terug-, maar vooral vooruitgekeken naar het komend seizoen. Meer dan 200 aanwezigen – ondernemers, bestuurders, politici en andere geïnteresseerden – lieten zich informeren over de resultaten van de Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland. De omzetgroei van 8% in de sector in de periode 2014-2016 was de belangrijkste. Dit resultaat sluit uitstekend aan bij onze ambitie voor het Speerpunt Recreatie & Toerisme. Ook zagen zij Hotel-Restaurant de Gouden Molen uit Rossum de Toerisme Award 2018 winnen.

Hans Beenakker verklaart de eerste aanvraagronde voor steun uit het RIF voor geopend

Opening loket Regionaal Investeringsfonds
Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland en Economic Board FruitDelta Rivierenland, opende de eerste ronde 2018 van het RIF. In 2017 leverden de eerste en tweede aanvraagronde in totaal 31 gehonoreerde uitvoeringsprojecten en haalbaarheidsstudies op. Deze zijn inmiddels in uitvoering. Zij dragen bij aan het realiseren van de ambities van FruitDelta Rivierenland. Die hebben betrekking op drie Speerpunten: FruitDelta Rivierenland komt in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland (Speerpunt Economie & Logistiek), onze tuinbouw wordt nóg toonaangevender in Europa (Speerpunt Agribusiness) en wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5% (Speerpunt Recreatie & Toerisme). Tweemaal per jaar kan er bij het loket van het RIF worden aangeklopt. De Economic Board beoordeelt en honoreert de aanvragen die binnenkomen voor het RIF en adviseert vervolgens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek, (uitvoerings)organisaties en ondernemende inwoners.

Gedeputeerde Bea Schouten geïnspireerd door ondernemerskracht en mogelijkheden in Regio FruitDelta Rivierenland: “Provincie wil meer op regio gaan inzetten, waaronder uiteraard Rivierenland!”

Criteria voor toekenning subsidie
Ondernemers en ondernemende inwoners maken kans op een bijdrage uit het RIF als hun initiatief bijdraagt aan één of meer van de drie regionale Speerpunten. Daarnaast moet het initiatief lange termijnimpact en draagvlak hebben, van economische en maatschappelijk toegevoegde waarde zijn en voor een deel ook worden gefinancierd uit eigen/andere middelen. Indieners met uitvoeringsgericht projecten kunnen subsidie vragen tot 30% van hun totale kosten met een maximum subsidie van € 100.000,-. Ondernemers met een studies, verkenning of pilot kunnen een bijdrage vragen tot 50% van hun totale kosten met een maximum subsidie van € 10.000,-.

Het winnend ontwerp van de designwedstrijd ‘Fruitstalletjes Rivierenland, mede mogelijk gemaakt door het RIF

Project Fruitstalletjes Rivierenland
Tijdens de opening van het toeristisch seizoen gaven de initiatiefnemers van het project Design Fruitstalletjes Rivierenland een presentatie. Dit project van Platteland Rivierenland is mede tot stand gekomen dankzij een financiële injectie uit het RIF. Om bij te dragen aan de beleving van Rivierenland, het fruitige karakter van de streek en de aantrekkelijkheid ervan voor bezoekers, willen de initiatiefnemers dat onze hele fruitstreek vol komt te staan met fruitstalletjes met een bijzonder ontwerp. Dit stimuleert ook de fruitverkoop. Hiervoor was een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Tijdens de bijeenkomst werd bekendgemaakt dat Marion Bieszke uit Zoelmond (ontwerpster) en Wim de Jager uit Buren (bedenker) het beste ontwerp hadden ingediend. Het ontwerp zal op korte termijn in productie worden genomen.

De trotse winnaars van de designwedstrijd ‘Fruitstalletjes Rivierenland’


Heeft u ook een initiatief, wilt u meer weten?

Klik hier >>
Hier vindt u alle informatie en formulieren voor het indienen van een aanvraag, ziet u hoe het RIF werkt, wat de uitgebreide criteria zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage en welke projecten en studies al zijn gehonoreerd. Ook ziet u projectvideo’s ter inspiratie en wie de leden van de Economic Board zijn.

Jan de Boer, Speerpuntvoorzitter Recreatie & Toerisme, reikt Edwin Cretier van Hotel-Restaurant de Gouden Molen in Rossum de Toerisme Award uit