NIEUWS

Logistieke Hotspot Rivierenland stapt over op nieuwe structuur

28 februari 2019 – De Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) slaat in 2019 definitief een nieuwe weg in. Dit jaar zal LHR overgaan naar een nieuwe stichting die de verbinding van de ’triple-helix’partijen ondernemers, overheid en onderwijs centraal stelt. Het betreft niet alleen de juridische verbouwing en een nieuwe naam, maar ook een bestendige overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’. In de nieuwe constructie zal de uitvoering van het vierjarenplan van de LHR verder vorm en inhoud krijgen, allemaal gericht op “samen sterk voor logistiek in Rivierenland”.


De vernieuwing betekent dat de organisatiestructuur met BV en ‘aandelenstichting’ ten einde komt. Partijen die zich in de toekomst bij het nieuwe netwerk aan willen sluiten kunnen in de toekomst partner worden. Hiervoor betalen zij een kleine bijdrage, zodat de kosten van de netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden, gedekt zijn. De organisatiekosten, waar de deelnemers voorheen via de certificaten aan meebetaalden, worden in het vervolg volledig gedekt door de betrokken gemeenten in de regio Rivierenland en de provincie Gelderland. De certificaathouders, krijgen uiteraard de mogelijkheid om in de nieuwe structuur als partner actief te participeren in het netwerk.

Actiepunten 2019 nieuwe organisatie
Met de nieuwe structuur in de steigers, gaat LHR zich in 2019 verder concentreren op de volgende actiepunten: allereerst het doorgaan met ondernemersgedreven projecten te ontwikkelen en uit te voeren, met het thema arbeidsmarkt prioritair en Huis van de Logistieke Samenwerking als top-prioriteit in de uitvoering en financiering. Hierbij is nadrukkelijk ruimte voor nieuwe initiatieven, mits ondernemersgedreven!
Ten tweede de communicatie: de lancering van een nieuwe naam, logo en website voor de nieuwe organisatie, bijeenkomsten in het ‘clubhuis’ op Bedrijvenpark Medel, events en de nieuwsbrief .

Meer informatie: Frank Engelbart, Directeur Logistieke Hotspot a.i., frank.engelbart@rijnconsult.nl


Foto Raphael Drent