NIEUWS

Logistiek ondernemers ontwikkelen projectideeën om sector vooruit te helpen

Logistieke ondernemers van Rivierenland troffen elkaar, Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en ons op 24 oktober in Van der Valk Hotel Tiel. Tijdens deze regionale bijeenkomst spraken we met elkaar over logistieke projecten. Het doel was vooral om (nieuwe) projectideeën te ontwikkelen of te toetsen of ideeën de logistieke sector vooruit kunnen helpen. De input van en aansturing door logistieke ondernemers is daarbij belangrijk.

Gezamenlijk profiteren
Voor de ontwikkeling van de logistieke sector werken partijen in de regio Rivierenland samen met Logistics Valley. Dit is het samenwerkingsverband van onze Rivierenlandse uitvoeringsorganisatie Logistic Hotspot, Logistiek Expertise Centrum (LEC) Regio Nijmegen en LEC Regio Liemers. Samen bestrijken zij het hele rivierengebied (Gelderse Corridor). Het is de ambitie om met behulp van Logistics Valley op korte termijn een programma met projecten op te stellen voor de logistieke ondernemers in deze regio(’s). Zo worden de krachten gebundeld om als heel Zuid-Gelderland gezamenlijk te profiteren van de kansen die er liggen voor economische ontwikkeling op het gebied van logistiek. Deze manier van (samen)werken bleek in een eerder stadium voor de ROC’s in Zuid Gelderland zeer succesvol.

Mogelijkheden en uitdagingen
Voor het verzilveren van de logistieke kansen is nog wel wat werk nodig. Dat bleek niet alleen uit de gesprekken en discussies, maar werd ook geïllustreerd door de avondfile die langzaam op de A15 voorbijtrok. Vanzelfsprekend kwamen ook andere problemen en mogelijkheden uitgebreid aan bod. De uitdaging die ondermeer werd genoemd, is om als bedrijven samen mensen uit de regio te interesseren voor het vak logistiek. Ook andere kansen (of bedreigingen) op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs, Big Data, innovatie en duurzaamheid zijn volop besproken.

Vervolg: uitwerken concrete plannen
De organisatie besloot de avond met het hartelijk bedanken van de aanwezigen voor hun komst en input. Tijdens een borrel werd nog goed nagepraat en nader kennisgemaakt. De afspraak staat dat er nu gewerkt wordt om de verzamelde input uit te werken tot concrete projecten. Een rechtstreekse terugkoppeling naar de aanwezigen zal vanzelfsprekend volgen.

Meer weten?
Geïnteresseerd in dit vervolg? Of meer weten over de projecten die hieruit volgen? Neem contact op!