NIEUWS

Samen sterk voor logistiek in Rivierenland

Logistics Valley Rivierenland opgericht

3 oktober 2019Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform Transport & Logistiek Rivierenland en de Logistieke Hotspot Rivierenland. De gemeenten binnen FruitDelta Rivierenland – samenwerkend binnen Regio Rivierenland – zijn als overheden betrokken bij LV-R. Het is een uitvoeringsorganisatie waarin ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken. De ondernemersgedreven initiatieven die voortkomen uit LV-R zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van ons speerpunt Economie & Logistiek.

Samenwerking versterken

LV-R is opgericht zodat door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid de logistiek in het gebied nóg sterker wordt. Dat gebeurt onder meer door deze partners van LV-R elkaar vaak te laten ontmoeten. In projecten, maar ook in het logistiek café waar regelmatig themabijeenkomsten worden gehouden. Want alleen door samenwerking is het mogelijk regionaal een logistiek-vriendelijk klimaat te creëren, met een gelijk speelveld voor alle betrokkenen.

Wat doet LV-R?

LV-R faciliteert en verbindt, en helpt ondernemers plannen en ideeën te vertalen naar concrete projecten. Als verbindende factor maakt LV-R mogelijk wat ondernemers willen op dit gebied. Bovendien spant LV-R zich in om daar geld bij te vinden, bijvoorbeeld in samenwerking met provincie Gelderland of via het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. De projecten kunnen betrekking hebben op thema’s als arbeidsmarkt, verduurzaming en innovatie.

Communicatie

Naast bestuurlijke samenwerking en het aanjagen van projecten heeft LV-R nog een derde taak: middels intensieve communicatie laten zien dat logistiek belangrijk is als economische drager voor de regio Rivierenland. En dat alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten. Die communicatie vindt plaats op bijeenkomsten, middels een website en nieuwsbrieven en op evenementen als de open dagen van de logistieke sector, waarvan er 31 oktober weer een is.
Logistics Valley Rivierenland werkt in Logistics Valley samen met de hotspots Nijmegen en Liemers-Achterhoek.

Locatie

LV-R is gevestigd op bedrijventerrein Medel, in het ‘Huis van de Logistiek’ aan de Medelsestraat Oost 17 in Tiel.