Lobby en Branding

Een zichtbare regio, een krachtige samenwerkingspartner

De opgave lobby en branding is een onderdeel van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 met de focus op drie economische speerpunten (in 2015 vastgesteld door de gemeenteraden). Om de ambities uit dit document waar te kunnen maken, werken we volgens een sterke lobby- en brandingstrategie.

Het doel van deze strategie is: wij maken onze regio zichtbaar onder het merk FruitDelta Rivierenland en treden op als krachtige partij naar de provincie en daarbuiten. Daarmee boeken we via samenwerking resultaten voor onze regio. Denk daarbij aan het realiseren en behouden van een prettige werk-, woon- en leefomgeving. Daartoe zetten we een combinatie in van communicatie, evenementen en inhoudelijke lobby.

Bekende evenementen

De Nationale Kersenparty en het FruitDelta VIP Paviljoen van het Fruitcorso Tiel zijn inmiddels bekende evenementen waar de partners in regio FruitDelta Rivierenland elkaar ontmoeten. Ook de Rode Kruis Bloesemtocht en het Bourgondisch Fruitwandelen bieden gelegenheid daartoe.

Nationale Kersenparty

Hét zakelijke en bestuurlijke netwerkevent

Fruitcorso Tiel

Genieten van het fruitfeest vanuit het FruitDelta VIP Paviljoen

Bloesemtocht

Wandelen voor het goede doel door onze prachtige regio

Regionaal Investeringsfonds en Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Wij zijn trots op ons Regionaal Investeringsfonds, waarmee wij innovaties in de tuinbouw, logistiek en recreatie en toerisme aanjagen.
Met de Regio Deal FruitDelta Rivierenland hebben wij ons goed op de kaart gezet bij Provincie en Rijk.

Nederland Slim Benutten

Ook doen wij mee met de campagne van Oost Nederland om regio’s te promoten voor de verkiezingsprogramma’s van de landelijke politieke partijen, zie ook www.nederlandslimbenutten.nl en onze regiopagina op deze website.

Contact:

Bestuurlijk trekker

Servaas Stoop
Servaas Stoopvice voorzitter Regio FruitDelta Rivierenland, Burgemeester gemeente West Betuwe

Programmamanager

Annoesjka Wintjes
Annoesjka WintjesLobby & Branding
E awintjes@regiorivierenland.nl
M 06-113 503 19
Bereikbaar ma t/m do