NIEUWS

Lobby & Branding: Nationale Kersenparty en Fruitcorso

Zoals vastgesteld in ons Regionaal Ambitiedocument is Lobby & Branding één van de acht opgaven waarmee wij onze regionale ambities willen waarmaken. Gezamenlijk hebben wij afgesproken dat wij de regio FruitDelta Rivierenland (inter)nationaal op de kaart gaan zetten. Regio Rivierenland heeft voorgesteld om hiervoor structureel budget op te nemen in haar begroting voor 2018. Haar Algemeen Bestuur heeft afgesproken om al in 2017 een vliegende start te maken met lobby en branding en in dat kader worden dit jaar twee evenementen ondersteund (die dus niet worden bekostigd uit het Regionaal Investeringsfonds): het gloednieuwe bestuurlijke netwerkevenement ‘Kersenparty’ op 23 juni en het beroemde ‘Fruitcorso’ op 16 september.

Met onderstaande events en activiteiten doen wij onze naam eer aan, maken wij onze regio nóg bekender en creëren wij momenten waarop de O’s elkaar kunnen ontmoeten.

Fruitcorso: gastheerschap en symposium
FruitcorsoDe Stichting Vierstromenland organiseert het Fruitcorso al jaren op zeer succesvolle wijze. Het heeft een zeer grote aantrekkingskracht op mensen uit binnen- en buitenland. Het is een uitstekend event waaraan wij onze naam nog hechter kunnen verbinden. FruitDelta Rivierenland gaat daarom het gastheerschap vervullen en een financiële bijdrage leveren voor de bekostiging hiervan. Daarnaast gaan wij aanvullend een inhoudelijk symposium organiseren voor partners en bestuurders op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit zal gericht zijn op onze drie speerpunten, de opgaven van ons uitvoeringsprogramma en de ontwikkelingen hierin. Dit symposium is zowel een verrijking voor het Fruitcorso als voor onszelf. Onze bijdrage kan worden gezien als een transitiebudget; de Stichting onderzoekt een nieuw businessmodel en de hoogte van de bijdrage in 2018 zal hiervan afhankelijk zijn.

Kersenparty: elke gemeente in the picture
KersenDe Nationale Kersenparty is een nieuw jaarlijks terugkerend bestuurlijk netwerkevent dat het RBT Rivierenland organiseert in een gastgemeente binnen de regio. Dit gastheerschap zal rouleren, dus elke gemeente komt aan de beurt. Zo kunnen wij ons profileren op een wijze die uitermate bij ons past, lokale, regionale en nationale (potentiële) partners met ons kennis laten maken en zinvolle ontmoetingen tot stand brengen. Tiel is de eerste gastgemeente. Het programma is een combinatie van inhoud, entertainment, proeverij en een netwerkprogramma. Naast onze bijdrage en die van de gastgemeente van het betreffende jaar, zoekt het RBT ook bij ondernemers en andere partijen in de regio naar de mogelijkheden van sponsoring in cash of natura. Om onze gezonde ambities te onderstrepen, is het Nederlandse Rode Kruis gekozen als het begunstigde goede doel. Ook een publieksactie zal onderdeel uitmaken van de ondersteuning. De eerste Nationale Kersenparty vindt op 23 juni plaats in en om de Sint-Maartenskerk in Tiel. Meer informatie >>