LEADER Rivierenland

logo, leader

Plattelandsontwikkeling via Leader

LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling ‘van onderaf’. LEADER kan vernieuwende initiatieven vóór en dóór de samenleving ondersteunen met subsidie en kennis. LEADER is echter meer dan alleen een subsidiepot: het is een specifieke aanpak van plattelandsontwikkeling die al ruim 30 jaar wordt gebruikt in de gehele Europese Unie.

Kansen voor Rivierenland

In Rivierenland zien we kansen en meerwaarde voor de LEADER-werkwijze in deze regio. Vandaar dat de Regio Rivierenland, de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel en het Waterschap Rivierenland zich bij de provincie Gelderland kandidaat hebben gesteld als toekomstig LEADER-gebied.

Inbreng van iedereen

LEADER is onderdeel van het Europese landbouw- en plattelandsbeleid. Een gebiedsgerichte aanpak van onderaf staat hierbij centraal: ondernemers en burgers, stichtingen en verenigingen, gemeenten en waterschappen, iedereen kan en mag inbreng leveren.

Als het plan – de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) – later dit jaar wordt goedgekeurd door de provincie, mag het gebied het plan ook zelf uitvoeren. Hiervoor wordt een Lokale Actie Groep (LAG) gevormd. De LAG is een afspiegeling van de verschillende belanghebbenden uit het gebied. De LAG ondersteunt initiatieven, beoordeelt welke projecten een bijdrage krijgen, maar organiseert ook de uitwisseling van kennis en inspiratie, bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten, excursies en bezoeken aan andere gebieden. LEADER is dus veel meer dan alleen een subsidiepot.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Kern van de LEADER-aanpak is dat het gebied de LOS opstelt. De LOS beschrijft onder andere aan welk soort vernieuwende en lokale initiatieven de beschikbare subsidiemiddelen in de periode 2023-2027 kunnen worden toegekend. De afgelopen weken hebben zowel inwoners, ondernemers, organisaties als overheden op verschillende manieren en momenten input gegeven. Ook is de informatie benut die de afgelopen periode al verzameld is in de diverse gemeenten voor bijvoorbeeld dorpsagenda’s, kernvisies en omgevingsvisies.

Op basis hiervan is zijn doelstellingen geformuleerd, die zijn verwerkt in de concept-LOS.

Inspiratie

LEADER-projecten uit andere regio’s

Via de LEADER-werkwijze worden in heel Europa initiatieven ondersteund die meerwaarde hebben voor het gebied en die bijdragen aan de thema’s en doelen van de LOS van de betreffende regio. Projecten moeten daarnaast voldoen aan de Europese LEADER-criteria:

  • bottom-up: initiatief en draagvlak vanuit het gebied zelf
  • innovatief: nieuw voor het gebied of brengt vernieuwing op gang
  • integraal: meerdere doelen dienen
  • samenwerking: betrokkenheid en draagvlak vanuit het gebied (inwoners, organisaties en ondernemers)
  • voorbeeldfunctie vervullen: resultaten of aanpak zijn overdraagbaar en uitwisselbaar

Kijk voor voorbeelden eens op de websites van andere LEADER-gebieden, zoals in de Achterhoek, Utrecht Oost, Weidse Veenweiden en Polders met Waarden

Waarom is Leader met hoofdletters?

Wij kennen ondertussen de Europese regeling die samenwerking voor plattelandsontwikkeling bevordert als LEADER. LEADER is een afkorting. Subsidieregelingen hebben wel vaker een acroniem, een afkorting, als titel. Bij LEADER zijn het de eerste letters van de Franse naam van deze regeling: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Dus de ‘verbinding tussen ontwikkelacties in de plattelandseconomie’.

Onze regio heeft geleverd. En hoe ...

Afgelopen maanden heeft Rivierenland veel informatie en wensen gedeeld. Op basis van die gegevens zijn de beoogde doelstellingen van LEADER in Rivierenland geformuleerd. Deze kun je HIER lezen.
Er is ook een conceptversie beschikbaar van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Wil je deze ontvangen? Neem dan contact met ons op via leaderrivierenland@fruitdelta.nl.
De LOS wordt deze zomer beoordeeld door een commissie van de provincie Gelderland. In september horen we of Rivierenland daadwerkelijk LEADER-gebied wordt. Dan volgt er ook meer informatie op deze webpagina.

Ben jij aanjager?

We vragen je inbreng niet alleen bij de totstandkoming van de LOS, maar we zoeken ook meedenkers en aanjagers voor de uitvoering van het LEADER-programma.

Wil jij straks (als de LOS klaar is) je expertise en je netwerk inzetten om lokale initiatieven op te sporen en op weg te helpen?

Wil jij als ‘aanjager’ actief meedenken over de totstandkoming van projecten? Ben of ken jij zo iemand?

Laat het ons weten, dan vertellen we je meer.

Nieuws

Zonnig Fruitcorso zet Rivierenland op de kaart

september 26th, 2023|0 Reacties

Zonnig Fruitcorso zet Rivierenland op de kaart We hebben genoten van een heerlijk Fruitcorso dit jaar. Zon, mooie wagens met heerlijk fruit uit Rivierenland. Dit samen met de sterke organisatie en het

Voorsprong start met een eerste stap

september 15th, 2023|0 Reacties

VOORSPRONG start met een EERSTE STAP Tweede ronde 2023 van het Regionaal Investeringsfonds FruitDelta Rivierenland gaat 16 september van start. FruitDelta Rivierenland zet zich in voor economische ontwikkeling op het vlak van agribusiness, logistiek

RIF-project Vlindertuin in Tiel blijft opvallen

augustus 14th, 2023|0 Reacties

De voorloper van het Regionaal StimuleringsFonds, het RIF, sorteert nog steeds succes. Zo is de Vlindertuin verkozen tot het meest iconische groenproject in de provincie Gelderland: een jury verkoos het Tielse project tot het

Rivierenland in de startblokken voor Leader

juli 4th, 2023|0 Reacties

Rivierenland in de startblokken voor uitvoering LEADER-programma Voor het Europese programma LEADER heeft Rivierenland een plan opgesteld, de Lokale Ontwikkelstrategie. De betrokken gemeenten en het waterschap hebben de intentie uitgesproken om