LEADER Rivierenland

logo, leader

Plattelandsontwikkeling via Leader

LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling ‘van onderaf’. LEADER kan vernieuwende initiatieven vóór en dóór de samenleving ondersteunen met subsidie en kennis. LEADER is echter meer dan alleen een subsidiepot: het is een specifieke aanpak van plattelandsontwikkeling die al ruim 30 jaar wordt gebruikt in de gehele Europese Unie.

Kansen voor Rivierenland

In Rivierenland zien we kansen en meerwaarde voor de LEADER-werkwijze in deze regio. Vandaar dat de Regio Rivierenland, de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel en het Waterschap Rivierenland zich bij de provincie Gelderland kandidaat hebben gesteld als toekomstig LEADER-gebied.

Inbreng van iedereen

LEADER is onderdeel van het Europese landbouw- en plattelandsbeleid. Een gebiedsgerichte aanpak van onderaf staat hierbij centraal: ondernemers en burgers, stichtingen en verenigingen, gemeenten en waterschappen, iedereen kan en mag inbreng leveren.

Als het plan – de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) – later dit jaar wordt goedgekeurd door de provincie, mag het gebied het plan ook zelf uitvoeren. Hiervoor wordt een Lokale Actie Groep (LAG) gevormd. De LAG is een afspiegeling van de verschillende belanghebbenden uit het gebied. De LAG ondersteunt initiatieven, beoordeelt welke projecten een bijdrage krijgen, maar organiseert ook de uitwisseling van kennis en inspiratie, bijvoorbeeld door middel van bijeenkomsten, excursies en bezoeken aan andere gebieden. LEADER is dus veel meer dan alleen een subsidiepot.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Kern van de LEADER-aanpak is dat het gebied de LOS opstelt. De LOS beschrijft onder andere aan welk soort vernieuwende en lokale initiatieven de beschikbare subsidiemiddelen in de periode 2023-2027 kunnen worden toegekend. De afgelopen weken hebben zowel inwoners, ondernemers, organisaties als overheden op verschillende manieren en momenten input gegeven. Ook is de informatie benut die de afgelopen periode al verzameld is in de diverse gemeenten voor bijvoorbeeld dorpsagenda’s, kernvisies en omgevingsvisies.

Op basis hiervan is zijn doelstellingen geformuleerd, die zijn verwerkt in de concept-LOS.

Inspiratie

LEADER-projecten uit andere regio’s

Via de LEADER-werkwijze worden in heel Europa initiatieven ondersteund die meerwaarde hebben voor het gebied en die bijdragen aan de thema’s en doelen van de LOS van de betreffende regio. Projecten moeten daarnaast voldoen aan de Europese LEADER-criteria:

  • bottom-up: initiatief en draagvlak vanuit het gebied zelf
  • innovatief: nieuw voor het gebied of brengt vernieuwing op gang
  • integraal: meerdere doelen dienen
  • samenwerking: betrokkenheid en draagvlak vanuit het gebied (inwoners, organisaties en ondernemers)
  • voorbeeldfunctie vervullen: resultaten of aanpak zijn overdraagbaar en uitwisselbaar

Kijk voor voorbeelden eens op de websites van andere LEADER-gebieden, zoals in de Achterhoek, Utrecht Oost, Weidse Veenweiden en Polders met Waarden

Waarom is Leader met hoofdletters?

Wij kennen ondertussen de Europese regeling die samenwerking voor plattelandsontwikkeling bevordert als LEADER. LEADER is een afkorting. Subsidieregelingen hebben wel vaker een acroniem, een afkorting, als titel. Bij LEADER zijn het de eerste letters van de Franse naam van deze regeling: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Dus de ‘verbinding tussen ontwikkelacties in de plattelandseconomie’.

Voorjaar 2023: LOS-maken

Om tot LEADER-gebied benoemd te kunnen worden, is in het voorjaar van 2023 een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld . Hiervoor is door Regio Rivierenland een team van drie ‘LOS-makers’ aangesteld. Maike van der Maat, Marianne Breedijk en Martin Vastenhout, Ze hebben ruime ervaring met de LEADER-werkwijze en hebben de Rivierenlanders ondersteund in dit proces.

Onze regio heeft geleverd. En hoe ...

Afgelopen maanden heeft Rivierenland veel informatie en wensen gedeeld. Op basis van die gegevens zijn de beoogde doelstellingen van LEADER in Rivierenland geformuleerd. Deze kun je HIER lezen.
Er is ook een conceptversie beschikbaar van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Wil je deze ontvangen? Neem dan contact met ons op via leaderrivierenland@fruitdelta.nl.

Ben jij aanjager?

We vragen je inbreng niet alleen bij de totstandkoming van de LOS, maar we zoeken ook meedenkers en aanjagers voor de uitvoering van het LEADER-programma.

Wil jij straks (als de LOS klaar is) je expertise en je netwerk inzetten om lokale initiatieven op te sporen en op weg te helpen?

Wil jij als ‘aanjager’ actief meedenken over de totstandkoming van projecten? Ben of ken jij zo iemand?

Laat het ons weten, dan vertellen we je meer.

Nieuws

uitnodiging LEADER-café Rivierenland

april 20th, 2023|0 Reacties

LEADER-café Rivierenland op 10 mei Denk mee over nieuwe subsidiemogelijkheden voor vernieuwende projecten voor het platteland Het gebied Rivierenland wil LEADER-gebied worden. LEADER is een Europees programma dat projecten vóór en dóór inwoners

  • leader, fruitdelta, rivierenland, maike, martin, LOS

Denk mee over de opstart van LEADER in Rivierenland

maart 30th, 2023|0 Reacties

LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling dat vernieuwende projecten die de streek zelf opstart, ondersteunt en subsidieert. Met procesbegeleiders checkt de regio of er een goede voedingsbodem is en de aanvraag via de provincie zal worden gedaan.

Minister Jetten bezoekt S-TEC

januari 24th, 2023|0 Reacties

Minister Jetten bezoekt S-TEC. Dit mooie initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal FruitDelta Rivierenland en het RSF.

Persbericht RSF toewijzing december 2022

december 15th, 2022|0 Reacties

Acht projecten krijgen geld uit het Regionaal StimuleringsFonds Innovatieve projecten komen van de grond in Rivierenland Rivierenland, december 2022 – Het dagelijks bestuur van de FruitDelta Rivierenland heeft aan acht projecten een bijdrage uit