NIEUWS

Nieuwe landkaart met Rivierenlands cultuurlandschap ter ondersteuning ontwikkeling Regionale energiestrategie

8 november 2019 – Op 28 oktober ontving Joost Reus, voorzitter van de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland, de eerste landkaart met daarop de cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het Rivierenlandse landschap. De kaart is bedoeld ter ondersteuning van de regio om bij het opstellen van een RES rekening te houden met deze aspecten.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met medewerking van de gemeenten uit de regio en de provincie Gelderland de kaart ontwikkeld. Deze kaart is de eerste in een reeks kaarten voor alle RES-regio’s. De kaart van Rivierenland en de andere RES-regio’s zijn ook beschikbaar als GIS-viewer.