NIEUWS

Lancering Fruit Tech Campus in Geldermalsen

HELICON opleidingen en AERES starten unieke samenwerking en lanceren Fruit Tech Campus in Geldermalsen, want het onderwijs is aan vernieuwing toe. Om dit te realiseren hebben zij samen met het bedrijfsleven in de regio het besluit genomen de Fruit Tech Campus op te richten, waar onderwijs met betrekking tot teelt, technologie en data binnen de fruitsector wordt samengebracht.

 

Bij deze onderwijsvernieuwing is inzet en kennis van het bedrijfsleven, zoals dat al in vele andere agri-sectoren gebeurt, cruciaal. Voor de volgende stap in de ontwikkeling van de Fruit Tech Campus hebben onderstaande bedrijven samen met het onderwijs de handen ineen geslagen:

  • Royal FruitMasters: coöperatie van 350 Nederlandse fruittelers met een sterke basis in Geldermalsen;
  • Greefa: ontwikkelaar van sorteer- en verpakkingstechnologie;
  • Van Kempen Koudetechniek: ontwikkeling en bouw van bewaarcellen;
  • Abemec: toeleverancier van tractoren en apparatuur in de teelt;
  • Van Doorn Uitzendbureau: uitzender in teelt- & pakstation;
  • Rabobank: bankier van de Food & Agri sector.

In diverse gesprekken met de gemeente West Betuwe (waar Geldermalsen toebehoort), Provincie Gelderland en andere regionale stakeholders is de ambitie uitgesproken een Fruit Tech Campus te realiseren met niet alleen een “zichtbaarheid” voor de potentiële studenten, maar ook een kernfunctie in de ontwikkeling van de fruitsector in haar (inter)nationale positie. Er wordt ook samengewerkt met proeftuin Randwijk van WUR. Met al deze partners aan het begin van deze ontwikkeling is een ketenbrede publiek private samenwerking tot stand gekomen. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de regio FruitDelta Rivierenland. Voor meer informatie zie het persbericht.