NIEUWS

Project Laanboomcentrum Opheusden: laanboomhuis in beslissende fase


Om onze agribusiness te versterken, wordt hard gewerkt aan de realisatie van een Laanboomcentrum: Agro Business Centre (ABC) Opheusden. Op het 25 hectare grote ABC zal intensieve laanboomteelt  – verenigd in Tree Centre Opheusden, TCO – worden bedreven. Exclusieve, laanboomgelieerde bedrijven zullen er als een sterk netwerk/cluster samenwerken en specialiteiten delen. Eén van de speerpunten is een Laanboomhuis, dat als visitekaartje van het centrum moet gaan fungeren. De plannen vorderen goed, want hiervoor is inmiddels de beslissende fase aangebroken.

 


Doel
Het Laanboomcentrum zorgt voor een slimme bundeling van kracht, know-how en efficiency. Het doel hiervan is om door te dringen in de keten en een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op zowel klanten als kwaliteitsbedrijven (voor vestiging). Het bedrijfsleven draagt het ABC; ze participeert en investeert en betaalt fee aan de gemeente, die daarmee de voorfinanciering terugverdient. Andere speerpunten, naast het Laanboomhuis, zijn: marktinnovatie voor ‘green cities’, een jongerenprogramma, een Europees expertisecentrum, duurzaam waterbeheer en projecten in attitude van ondernemers . Alles staat in het teken van een beter rendement van ondernemers.

Laanboomhuis in beslissende fase
Dit jaar wil TCO met haar partners in het Laanboompact op het ABC-terrein starten met de bouw van het Laanboomhuis en de inrichting van de assortimentstuin. Een gezamenlijke werkgroep heeft de planuitwerking hiervoor gedaan en die wordt op 5 februari voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Bij het definitieve groene licht slaat TCO de weg in van de professionalisering van de promotie en handelsbevordering van de boomkwekerij in onze regio. Het bestuur denkt dat de investering past in de ambitie van TCO om een toonaangevende regio te zijn van de laanboomteelt in Europa. En die ambitie past feilloos bij die van FruitDelta Rivierenland voor ons speerpunt Agribusiness.

Verbinding met onderwijs en specialisten
In het Laanboomhuis leggen ondernemers uit de gehele keten verbinding met onderwijsinstellingen (o.a. Helicon) en specialisten. Eerder dit jaar werd daarom een bijdrage uit de gebiedsgerichte opgave voor dit project beschikbaar gemaakt. De ontwikkeling van het gebied kan op steun rekenen van de partijen in het Laanboompact, Greenport Gelderland en Regio Rivierenland. Het ontvangt mede daarom een bijdrage vanuit de provincie.

Meer weten?
Alle informatie over het Laanboomcentrum op http://www.treecentreopheusden.nl/ >>