Project

Laanboomcentrum

Om de laanboomsector te versterken, wordt gewerkt aan een 25 hectare groot Laanboomcentrum: Agro Business Centre (ABC) Opheusden. Hier zal intensieve laanboomteelt worden bedreven.

Exclusieve, laanboomgelieerde bedrijven zullen er als een sterk netwerk/cluster samenwerken en specialiteiten delen. Dit zorgt voor een slimme bundeling van kracht, know-how en efficiency.

Doel

Het doel hiervan is om door te dringen in de keten en een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op zowel klanten als kwaliteitsbedrijven (voor vestiging). Enkele speerpunten: het Laanboomhuis als visitekaartje van het centrum, marktinnovatie voor ‘green cities’, een jongerenprogramma, een Europees expertisecentrum, duurzaam waterbeheer en projecten in attitude van ondernemers. Alles staat in het teken van een beter rendement van ondernemers.

Samenwerkende partners

De initiatiefnemers en financiers zijn laanboomteeltbedrijven verenigd in TCO (Tree Centre Opheusden), de gemeente Neder-Betuwe en de provincie Gelderland. Er is ook een sterke link met het Laanboompact van Greenport Gelderland. Zij hebben de handen ineen geslagen om dit project tot een succes te maken.

laanboomcentrum