NIEUWS

Koninklijke aandacht voor Rivierenlandse burgerinitatieven

2 november 2018 – Ons koningspaar startte medio oktober hun bezoek aan Rijnland-Palts met een lunch waar aandacht besteed werd aan burgerinitiatieven. Aanleiding was mede de 200ste geboortedag van coöperatiegrondlegger Wilhelm Friedrich Raiffeisen en de huidige opleving van de coöperatieve gedachte. De regio Rivierenland was goed vertegenwoordigd: onder de speciaal genodigden in Mainz waren de bestuurders van de Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR) en van de Coöperatie Bommelerwaard.

Zelfredzaamheid burgers belangrijk
Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers als ‘pentahelix’ samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Dat het belang van ondernemende burgers ook landelijk wordt onderschreven, is een bevestiging van de Rivierenlandse stelling dat er een stimulans moet zijn voor burgers om zichzelf te helpen en waar nodig krachten moeten bundelen. Het Koningspaar is zeer op de hoogte van wat er op coöperatiegebied allemaal speelt en bezocht onlangs nog diverse coöperatieve initiatieven in het land.

Rivierenland goed vertegenwoordigd
Hoogleraar Tine de Moor, de bekende Utrechtse hoogleraar die zich bezighoudt met de geschiedenis van collectieve actie, was gevraagd een programma samen te stellen en voorafgaand aan de lunch een internationale workshop te leiden. Aangezien zij intensief met de GCR samenwerkt, was de GCR een van de nieuwe coöperaties die uitgenodigd waren om ook hieraan deel te nemen. Daarnaast was ook Onno van Bekkum van de Coöperatie Bommelerwaard uitgenodigd, waarmee Rivierenland zeer goed vertegenwoordigd was bij dit eervolle bezoek.

Burgercoöperaties worden belangrijker
In de participatiesamenleving wordt de rol van burgercoöperaties steeds belangrijker, gaf ook hoogleraar Tine de Moor van Universiteit Utrecht aan tijdens haar toespraak. Naast de oude coöperaties die meer dan 100 jaar geleden opgericht zijn, zie je nu vele nieuwe vormen van coöperaties en burgercollectieven ontstaan. Betrokken mensen die het heft in eigen hand nemen om zelf in hun basisbehoeften zoals energie, voedsel en mobiliteit te voorzien.