NIEUWS

Koninklijk paar bezoekt FruitDelta

29 mei 2019 – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben op 29 mei 2019 een streekbezoek gebracht aan de Betuwe. Het Koninklijk paar bezocht de gemeenten Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Culemborg.

Thema’s

In de gemeenten kwamen belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de regio aan bod. Met name op het gebied van arbeidsmigratie, duurzaamheid, vakonderwijs en jeugd. Onze streek staat dankzij de vruchtbare grond bekend om de fruitteelt en de boomgaarden. Daarnaast heeft de regio een gunstige geografische ligging, waardoor wegen, water en spoor hier samenkomen in een logistieke hotspot. De bloeiende economie in de Betuwe heeft ook een keerzijde: ondernemers hebben moeite om voldoende en geschoolde werknemers te vinden. Daarom komen deze steeds vaker uit andere Europese landen, met name uit Oost-Europa. Om in de toekomst gemakkelijker geschoold personeel te vinden, werken ondernemers ook samen met onderwijsinstellingen aan gerichte opleidingen.

Neder-Betuwe

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima startten hun bezoek in Opheusden. Hier werden zij bij het gemeentehuis welkom geheten door de commissaris van de Koning, de heer J.C.G.M. Berends. Aansluitend bezochten zij Tree Centre Opheusden (TCO) en laanboomkwekerij Volentis. TCO is een overkoepelende handelsvereniging van 150 laanboomkwekers. Zij zetten zich gezamenlijk in voor handel, kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten. Familiebedrijf Volentis is één van deze kwekerijen. Tijdens een rondgang door de laanboomkwekerij kregen de Koning en Koningin uitleg over innovaties op het gebied van enten, telen, rooien en bestrijden van boomziekten en spraken zij onder meer met studenten van VMBO Helicon.

Tiel

De Logistieke Hotspot Rivierenland in Tiel staat op de vijfde plaats in de ranglijst van beste logistieke hotspots in Nederland. Het Koninklijk Paar bezocht op Bedrijvenpark Medel Transportbedrijf Vonk. Vonk is een familiebedrijf dat ooit is begonnen als vervoerder van fruit, maar zich heeft ontwikkeld tot specialist in het vervoer en de op- en overslag van witgoedproducten in Europa. De Koning en Koningin hoorden tijdens een rondleiding hoe het bedrijf moderniseert en verduurzaamt door efficiënte overslag en het recyclen van producten. Vervolgens sprak het Koninklijk Paar met medewerkers, vertegenwoordigers van de Logistieke Hotspot Rivierenland en leerlingen van opleidingsinstituut ROC Rivor over ondernemen, innovatie, onderwijs en samenwerking.

West Betuwe

De Koning en Koningin deden vervolgens in Geldermalsen de proeftuin van Koninklijke FruitMasters aan zagen de eerste peren al aan de bomen hangen. Deze fruitcoöperatie met ruim 400 aangesloten fruittelers zorgt voor de verkoop van het fruit in binnen- en buitenland. In de proeftuin kreeg het Koninklijk Paar uitleg over initiatieven op het gebied van circulaire fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen. In het nabijgelegen sorteer- en pakstation werd dieper ingegaan op de ontwikkeling van handwerk naar machinaal sorteren en verpakken van fruit, en op de verduurzaming van het verpakkingsmateriaal.

Culemborg

Afsluitend bezochten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het stadhuis van Culemborg. Hier waren jongeren het gespreksthema én gesprekspartner. Tijdens een ontmoeting met jongeren en hun begeleiders van gemeente, politie en jeugdzorg werd stilgestaan bij jeugdproblematiek in Nederlandse steden en bij de op maat gemaakte aanpak waarmee Culemborg zijn jeugd weer op weg helpt. De jongeren spraken over hun reïntegratie, valkuilen en successen. Het streekbezoek eindigde op de Markt met een optreden van leerlingen van de twee plaatselijke middelbare scholen. Uiteraard hoorde daar ook een echte ‘bordesscène’ van het Koninklijk paar bij, dat werd toegejuicht door honderden bezoekers.