regio deal dag, fruit tech campus, insectenhotel, wonen en bouwen

Regio-Deal-dag

… op vrijdag 18 november 2022

… in het Fruit Tech Campus, Geldermalsen

In FruitDelta Rivierenland werken 31 Regio Deal projecten aan brede welvaart in de regio. Tijdens de Regio Deal dag delen en vieren we de resultaten tot nu toe. Ook versterken we onze samenwerking aan de hand van de grote opgaven waar we als regio voor staan

direct aanmelden

Programma

10:15 uur: Inloop met koffie, thee en iets lekkers

10:30 uur: Start programma. We praten u bij over resultaten, doel en visie van de Regio Deal

11:00  uur: Kies een van de Experiences:

  • Programmalijn Inclusief: De Fruit Tech Campus is hét centrale punt voor innovatie en educatie op het gebied van fruit, technologie en data. We bezoeken de Innocation Hub van de Fruit Tech Campus, krijgen een rondleiding en horen meer over de activiteiten en samenwerkingen rondom de Fruit Tech Campus.
  • Programmalijn Delta: Aan de oever van de Linge gaan we in gesprek over twee grote issues van deze tijd en onze regio: waterbeschikbaarheid en energie. De concrete projecten aquathermie en het inlaat-gemaal staan hierbij centraal.
  • Programmalijn Samen: Participatie is van groot belang voor democratische processen. Een open overheid is het streven, maar niet altijd worden alle doelgroepen even makkelijk bereikt in dit proces. Daarom gaan we in deze sessie in op inclusieve participatie. Hoe zet je dat op en wat zijn de factoren die bijdragen aan succesvolle inclusieve participatie?
  • Programmalijn Fruit: De circulaire economie biedt veel kansen. Met de alsmaar toenemende technologische kennis kunnen we steeds efficiënter met de natuurlijke hulpbronnen omgaan. Toepassing van circulaire concepten levert veelal milieuwinst en energiebesparing op. Toch is de praktijk ook weerbarstig. We bezoeken Cirtex (circulair textielcentrum Rivierenland) waarbij de kansen en uitdagingen van circulaire economie een gezicht krijgen.

12:30 uur: Start lunch

13:30 uur: Samen werken aan een bloeiende toekomst van onze regio

  • Plenaire inleiding. Hierin staat een nieuwe manier van samenwerken centraal.
  • Samen werken aan een bloeiende toekomst: Klimaatverandering, een grote woningopgave en energietransitie zijn slechts enkele van de grote opgaven waar we voor staan als regio. Hier hebben we elkaar bij nodig. Onder leiding van Bureau Why gaan we op een creatieve manier met elkaar in gesprek over deze grote opgaven, om zo ons netwerk en onze regionale samenwerking te versterken.

15:30 uur: Afsluitende borrel

Locatie Fruit Tech Campus

Station Geldermalsen bevindt zich op loopafstand van de campus.

Datum en tijdstip

Vrijdag 18 november, 10:30 – 15:30 uur

De RegioDeal-dag stond eerder gepland op 16 september. We vertelden u al dat deze niet doorging. We zijn blij dat we u op 18 november een alternatief moment aan kunnen bieden.

Voor wie?

Partners, projectvertegenwoordigers, bestuurders, gemeenteraadsleden en alle andere relaties van (Regio Deal) FruitDelta Rivierenland

Aanmelden voor de Regio-Deal-dag