NIEUWS

Golfevenement KLM Open 2018 goed voor de regio

14 november 2018 – De afgelopen drie jaar vond het KLM Open plaats in de regio Rivierenland: op golfbaan The Dutch in Spijk, gemeente Lingewaal. Dit jaar was de 99e editie, van 13 t/m 16 september. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft de economische impact en de toerisme-aspecten van het golfevenement onderzocht en het bezoekersprofiel in kaart gebracht.

Doel en opzet onderzoek
Opdrachtgever van het onderzoek is de gemeente Lingewaal. Het doel van de samenwerking met de HAN is het bevorderen van:

  • de economische mogelijkheden rondom het KLM Open voor ondernemers in de regio;
  • toerisme en de gebiedspromotie van de regio Rivierenland in het algemeen en de gemeente West Betuwe i.o. (gemeente Lingewaal fuseert op 1 januari 2019 met de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen) en buurgemeente Leerdam in het bijzonder.

Het onderzoek is gedaan door HAN Sport en Bewegen, afdeling Sports Economics Research Center (SERC) volgens de methodiek van de Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP). Hiermee worden het bezoekersprofiel van het evenement en de bestedingen in kaart gebracht. Het onderzoek dient tevens als input voor de evenementenvisie van de gemeenten.

Economische impact
De overall bijdrage van het KLM Open 2018 aan de regionale economie bedraagt ruim € 530.000,-. Dit bedrag is opgebouwd uit dagbestedingen door bezoekers (€ 280.000,-) en inkomsten door langer verblijf (€ 142.000,-). De nettobijdrage vanuit TIG Sports (het organisatiebureau van het KLM Open) bedraagt € 108.355,-. Verschillende ondernemers uit de regio konden leveren aan het KLM Open of aan partners daarvan.

Toerisme: regio (zeer) gewaardeerd
Op het gebied van toerisme heeft het KLM Open eveneens positief bijgedragen. De regio Rivierenland wordt (zeer) gewaardeerd door 42% van de bezoekers. Een kwart van de bezoekers gaf aan positiever te zijn geworden over de regio. En 41% van de bezoekers heeft de intentie om het komende jaar de regio opnieuw te bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. De waarde die hieraan gekoppeld kan worden is zo’n € 266.000,- tot € 485.000,-. Dat biedt kansen voor ondernemers in de regio.

Wie bezochten het KLM Open?
Het toernooi trok 35.000 unieke bezoekers, met in totaal 41.450 bezoeken. 92% van de bezoekers kwam uit Nederland. Zo’n 22% van de Nederlandse toeschouwers kwamen uit de provincie Noord-Holland, 20% uit Zuid-Holland, 18% uit Noord-Brabant, 17% uit Gelderland en 9% uit Utrecht. Van de 8% buitenlandse bezoekers kwam het merendeel uit België en Duitsland. De bezoekers waren gemiddeld 49 jaar oud en over het algemeen hoog opgeleid (76% HBO/WO). Het evenement trok meer mannen (72%) dan vrouwen (28%). De bezoekers gaven gemiddeld € 60,48 per persoon per dag uit (inclusief toegang tot het evenement, exclusief overnachtingen). Hiervan belandde ongeveer € 8,- per bezoeker in de gemeente West Betuwe i.o. en Leerdam. De bezoekers waardeerden het KLM Open 2018 gemiddeld met een 8, dus ‘goed’.

Vergelijking KLM Open 2016 en 2017
In totaal zorgde het KLM Open 2018 voor ruim een half miljoen euro extra bestedingen in de regio. Dat is bijna € 175.000,- meer dan in 2017 en bijna gelijk aan 2016. Toen was de economische impact € 541.500,-.

Promotiestand met informatie voor toeristen over de regio
Als samenwerkende gemeenten sloegen wij de handen ineen om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van toeristen. Daarom investeerden wij in een promotiestand Recreatie & Toerisme op de KLM Open Expo. Hierin toonden wij bezoekers de highlights uit het gebied en de recreatiemogelijkheden, zoals forten, kastelen, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, rivieren, recreatiegebieden, glas en fruit. Dit deden wij met ondersteuning van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland en een aantal lokale ondernemers en vrijwilligers.

Tevreden
We kunnen met tevredenheid terugkijken op de afgelopen drie jaar, waarin het KLM Open zowel economisch als maatschappelijk een positieve impuls heeft gegeven aan de regio. Gemeente Lingewaal kijkt dan ook uit naar een eerstvolgende keer om het KLM Open in Rivierenland te ontvangen. De eerste mogelijkheid is in 2023.

Meer lezen?
De complete economische impactrapportage 2018 en de vergelijking met 2016 en 2017 kunt u vinden op:www.lingewaal.nl/klmopen