NIEUWS

Maak in de praktijk kennis met de Nationale Bijenstrategie op 20 september


18 september 2018 – Wilde bijen zijn van zeer grote waarde voor het behoud van ons karakteristieke cultuurlandschap en biodiversiteit. Samen met andere insecten leveren zij namelijk een belangrijke bijdrage aan de bestuiving van groenten en fruitbomen. Om te zorgen voor een geschikte leefomgeving met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor deze bestuivende vrienden, is de Nationale Bijenstrategie opgesteld. Daarover kun je lezen, maar veel leuker is het om deze strategie te ervaren. Daarom is er op 20 september een excursie door de FruitDelta Rivierenland.

Programma
Op zes excursielocaties staan van 10.00 – 12.00 uur wetenschappers, ondernemers en beheerders voor u klaar om een toelichting te geven op de bijenpraktijk in onze regio. Om 12.30 uur is er een ‘appellunch in de wijngaard’ en van 13.30 – 16.30 uur wordt u op het Betuws Wijndomein bijgepraat over de uitvoering van de Nationale Bijenstrategie. Zo weet u aan het einde van de dag precies hoe wij onderweg zijn naar een bijvriendelijk 2030.

Concrete maatregelen voor de wilde bij
In onze regio zetten De Fruitmotor, Bij Bewust Betuwe, ANV Lingestreek en VANL-TCW zich actief in voor de totstandkoming van het Betuwse Bijenlandschap. Dit is van commercieel belang voor onze fruitteelt, maar het zorgt ook voor het behoud van ons karakteristieke cultuurlandschap en de bijbehorende biodiversiteit. In de boomgaard worden concrete maatregelen uitgevoerd om de wilde bijen te bevorderen, zoals de aanleg van bloemranden, gevarieerde hagen en nestelgelegenheid bij fruittelers in Kerk-Avezaath, Geldermalsen en Meteren. Ook zijn er in diverse gemeenten projecten gestart om de biodiversiteit te vergroten, zoals in Culemborg met bloemrijke stroken en aangepast maaibeheer.

Steun uit het Regionaal Investeringsfonds
FruitDelta Rivierenland steunt dit belangrijke werk. Het project ‘Biodivers rijk fruitteeltlandschap in de Betuwe’ van De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor kon rekenen op een bijdrage uit ons Regionaal Investeringsfonds. Met het project wil De Fruitmotor de biodiversiteit bij fruittelers, omwonenden en bedrijven bevorderen en investeren in bijenlandschappen. Hieraan ligt de Nationale Bijenstrategie ten grondslag. Deze is tot stand gekomen dankzij 43 partners, die stuk voor stuk warm pleitbezorgers zijn voor het behoud en stimuleren van de wilde bij. Dit zijn partijen zoals LTO, Nederlandse Fruittelers Organisatie, de Nederlandse imkers, Unie van Waterschappen en een aantal provincies en gemeenten.

Minister ontving Nationale Bijenstrategie
De Nationale Bijenstrategie werd begin dit jaar aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanuit Rivierenland zetten De Fruitmotor en Bij Bewust Betuwe hun handtekening. De minister waardeerde het feestelijke glas Betuwse Krenkelaar waarmee werd geproost zeer!

Lees ook:
LNV in Beeld – Conferentie Nationale Bijenstrategie jan. 2018 >>
Bijenstrategie (Rijksoverheid) >>