NIEUWS

Sterker uit de crisis met bedrijfsontwikkelcoach

Kansen voor tuinbouwbedrijven in Rivierenland: project Leren en Innoveren in de Tuinbouw

Veel bedrijven in de tuinbouwsector hebben sinds de coronacrisis te maken met omzetdaling. Leren en innoveren is tijdens een crisis misschien het laatste waar je aan denkt. Erik Kaemingk, verantwoordelijk voor de Human Capital agenda van Greenport Gelderland, ziet dat anders: “De keuzes die een ondernemer nu maakt, kan zijn/haar bedrijf helpen om sterker uit de crisis te komen.” Het project ‘Leren en Innoveren in de Tuinbouw’ kan ondernemers hierbij helpen: een adviseur staat paraat.

Nadenken over kennis en opleiden

In 2018 is Greenport Gelderland gestart met het project ‘Leren en Innoveren in de Tuinbouw’. Dit is een vervolg op het project ‘Verkenning Agri-businesspact Gelderse Tuinbouw’ uit 2017 dat mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Het project ondersteunt bedrijven in het tuinbouwcluster in Rivierenland bij het maken en uitvoeren van opleidingsplannen. Het project daagt ondernemers uit om strategisch na te denken over het belang van kennis en opleiden voor de toekomst van hun bedrijf: welke innovaties komen eraan, wat betekent dat voor het bedrijf en hoe kan ik door kennisontwikkeling mijzelf en mijn medewerkers voorbereiden op die toekomst? In samenwerking met provincie Gelderland is geld beschikbaar gesteld om ondernemers de mogelijkheid te geven om met een scholingsconsulent of andere adviseur te sparren over de toekomstplannen van het bedrijf resulterend in op maat gesneden opleidingstrajecten.

Coaching in de crisis

Door de coronacrisis is de situatie volledig veranderd. In plaats van nadenken over de strategie en toekomst van hun bedrijf, zijn ondernemers ineens bezig met overleven in het nu. Erik Kaemingk zag bij het begin van de crisis dat ondernemers geen opleidingsplannen meer maakten. Ondernemers gaven aan dat ze tijdens de crisis bezig zijn met crisismanagement. Sommigen werden ineens geconfronteerd met het bijna volledig wegvallen van hun omzet. In deze situatie moeten ondernemers op korte termijn veel nieuwe keuzes maken. Ervaring in de sector heeft geleerd dat bedrijven die verkeerde keuzes maken tijdens een crisis erna alsnog forse schade kunnen oplopen door schuldenlast, personeelsproblematiek of afzetproblemen. De juiste ondersteuning in crisismanagement kan ondernemers nu enorm helpen. Weloverwogen keuzes tijdens de coronacrisis kunnen de overlevingskansen van het bedrijf vergroten en bijdragen aan een versterkte positie van het bedrijf na de crisis.

Bedrijfsontwikkelplan

Greenport en de provincie signaleerden tijdens de crisis dat ondernemers meer behoefte hadden aan een sparringpartner om de juiste strategische keuzes te kunnen maken. Vanuit het budget van Leren en Innoveren van Greenport Gelderland zijn middelen vrijgemaakt voor coaching bij crisismanagement. Iedere ondernemer die coaching goed kan gebruiken, zoekt een crisiscoach en vraagt daarvoor subsidie aan bij Greenport Gelderland. Samen met de coach brengt de ondernemer allereerst zijn bedrijf zo veel mogelijk op orde en worden er vervolgens keuzes gemaakt over product-marktcombinaties, financiën, duurzaamheid en personeelsbeleid. Die plannen worden aan het eind van het coaching traject opgeschreven in een bedrijfsontwikkelplan.

De sector is blij met het budget dat vanuit de provincie in het project ‘Leren en Innoveren in de Tuinbouw’ is vrijgemaakt. Deze ‘plus‘ verlaagt de financiële drempel om gebruik te maken van de coaching. Samen met de coaches die ondernemers gekozen hebben, bespreekt Erik de belangrijkste thema’s die in de coaching trajecten naar voren komen. Erik Kaemingk: “Zo kan Greenport Gelderland met die thema’s aan de slag en passende vervolgtrajecten aanbieden aan bedrijven en kennisinstellingen in het tuinbouwcluster.”

En met succes!

Sinds eind april hebben 68 ondernemers een aanvraag ingediend. Dat zijn meer aanvragen dan er sinds de start van het project Leren en Innoveren in de Tuinbouw tot het begin van de coronacrisis zijn gedaan. Hierdoor wordt bijgedragen aan het versneld ontwikkelen van een toekomstbestendige tuinbouwsector in Gelderland. Dat is de kracht van elkaar vinden en elkaar helpen! Wat het succes nog groter maakt, is dat Greenports Nederland en LTO Nederland aan alle provincies in Nederland hebben voorgesteld om een vergelijkbaar project te starten. Dat voorstel is positief ontvangen.

“Als steeds meer bedrijven investeren in leren en innoveren,
wordt het voor opleidingscentra ook interessanter om te investeren
in opleidingstrajecten die aansluiten bij de vraag van bedrijven”

Leren en innoveren voor een toekomstbestendige tuinbouw

Als steeds meer bedrijven investeren in leren en innoveren, wordt het voor opleidingscentra ook interessanter om te investeren in opleidingstrajecten die aansluiten bij de vraag van bedrijven. Door de vraag te stimuleren draagt het project Leren en Innoveren in de Tuinbouw bij aan de ontwikkeling van een regionale kennisinfrastructuur. Die kennisinfrastructuur wordt steeds belangrijker om als sector internationaal competitief te blijven. Een goede kennisinfrastructuur begint op het bedrijf zelf. Erik Kaemingk roept regionale ondernemers, opleidingscentra en overheden in het tuinbouwcluster op om te blijven investeren in de kennisinfrastructuur in de regio! Het oprichten van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen is een mooi voorbeeld van investeren in de kennisinfrastructuur.

Meer weten?

  • Alles over het project ‘Leren en Innoveren in de Tuinbouw’, klik hier >>
  • Alles over het Regionaal Investeringsfonds, klik hier >>