De jury/Economic Board

De jury – ook wel de Economic Board genoemd – adviseert over de besteding van het geld dat in het Regionaal Investeringsfonds zit. De juryleden zijn echte experts op hun eigen vakgebied. Zij vertegenwoordigen de O’s. Zij zijn slagvaardig en zien scherp toe op de effectiviteit van de inzet van het geld.

De jury beoordeelt de aanvragen die binnenkomen, maar deelt ook kennis en kunde en kan jou als aanvrager in contact brengen met partijen die zinvol kunnen zijn bij het realiseren van jouw project. Ieder lid beschikt namelijk over veel contacten binnen zijn of haar eigen branche en netwerk.

De jury is als onafhankelijk adviesorgaan ook de partij die het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland adviseert.

Het instellingsbesluit van de jury (Economic Board) lees je hier (pdf, 326 kB).

Maak kennis met de leden van de jury:

Hans Beenakker
Hans BeenakkerBurgemeester Tiel/Voorzitter Regio Rivierenland
“Ik geloof in de kracht en kansen die wij met elkaar kunnen grijpen. De projecten gesteund door het Regionaal Investeringsfonds zullen bijdragen aan het waarmaken van onze economische ambities”
Hans van Zuijdam
Hans van ZuijdamVoorzitter VNO-NCW Rivierenland
“Prachtig initiatief van de gemeenten in Rivierenland om een Regionaal Investeringsfonds op te richten om zo innovatieve projecten te ondersteunen. Hier lever ik graag mijn bijdrage aan”
Thea van Kemenade
Thea van KemenadeBusiness Development en Projectontwikkeling Radboud Universiteit
“Regionale ontwikkeling is mijn hoofdtaak en dat wil ik ook in mijn eigen woongebied realiseren door grote investeringsprojecten tot implementatie te brengen en te helpen bij nieuwe initiatieven”
Stan Vloet
Stan VloetVoorzitter College van Bestuur ROC Rivor
“De Economic Board geeft veel mogelijkheden om contacten te leggen en verbindingen te maken, ook in het belang van de studenten die stages of een (toekomstige) werkplek zoeken.”
Ien Stijns
Ien StijnsVoorzitter Stichting Rivierenland in Beweging
“Ik denk in kansen en ben doelgericht en volhardend. Ik wil graag perspectief bieden en de ontwikkeling van de regio organiseren en stimuleren. Creativiteit en inventiviteit staan daarbij voorop”
Patrick Janssen
Patrick Janssen CEO Wipeout the Netherlands
“Met 20 jaar aan kennis en ervaring op recreatief en toeristisch vlak verheug ik mij op het meekijken, -denken en -helpen aan de groei van recreatie en toerisme binnen en naar deze regio”
Erik Goesten
Erik GoestenDirecteur Goesten & Opdam Financieel Adviseurs
“Ik help graag deze regio nog meer op de kaart te zetten en breng daar jarenlange (bestuurlijke) ervaring, een groot netwerk en kennis en ervaring in de agribusiness voor mee”
Gert-Jan van Zuijdam
Gert-Jan van ZuijdamDirecteur AT&C accountants en belastingadviseurs
“In mijn dagelijkse praktijk help ik ondernemers hun bedrijfsvoering naar een hoger niveau te brengen. Dat doe ik ook graag voor de projectindieners van het Regionaal Investeringsfonds”
Eef Vonk
Eef VonkDirecteur Int. Transportbedrijf Vonk en Co bv
“Vanuit mijn achtergrond ben ik betrokken bij de praktische en bedrijfsmatige kant van logistiek en transport. Ik adviseer ondernemers op dit vlak graag, zodat zij zich in onze regio optimaal kunnen ontwikkelen”
Economische ontwikkeling in FruitDelta Rivierenland in tijden van de coronacrisis:
Economische ontwikkeling in FruitDelta Rivierenland in tijden van de coronacrisis: de visie van de Economic Board
Onze Economic Board (EB) gaf onlangs zijn visie op de economische ontwikkeling in FruitDelta Rivierenland. Op verzoek van Regio Rivierenland, dat samen met samenwerkingspartners binnen FruitDelta Rivierenland het economisch beleid aan het herijken is, stelde de board deze visie op.

Vanuit hun dagelijkse werkzaamheden hebben de EB-leden contacten met honderden bedrijven uit de regio. Reden genoeg om hen te vragen naar hun ideeën over de economische ontwikkeling in de regio binnen de context van de coronacrisis en de herijking van het economische beleid voor de toekomst. Volgens de EB is onder andere innovatie de sleutel naar een toekomstbestendige regio.

Klik op de afbeelding om de visie te lezen.

Voorwaarden

Jouw project moet aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds.

Lees de criteria

Aanvraag indienen

Voldoet jouw projectplan aan de voorwaarden voor steun uit het RIF?
Dien jouw aanvraag in!

Aanvraagformulieren