Verantwoording RSF

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan moet u tussentijds en aan het einde van uw project een verantwoording aanleveren.

Voor de verantwoording gebruikt FruitDelta Rivierenland twee formulieren: voor een tussentijdse stand van zaken en voor de eindverantwoording. De uitkomsten komen beschikbaar in een algehele rapportage.

Bij uw aanvraag heeft u ook een begroting in Excel meegestuurd. In dat document ziet u onderin verschillende tabbladen. Daar kunt u uw gegevens m.b.t. de financiële tussentijdse en eindrapportage invullen. Het Excel-bestand kunt u ook hier downloaden.

tussentijdse rapportage

Naar de formulieren voor tussenrapportage

eindrapportage

Naar formulier voor eindrapportage (nieuw tabblad)