Verantwoording RSF

Voor de verantwoording van de RSF-bijdragen gebruikt FruitDelta-Rivierenland twee formulieren. Een voor een tussentijdse stand van zaken en een voor de eindverantwoording.
Deze formulieren zijn -vanzelfsprekend- bedoeld voor de ‘eigenaars’ van gehonoreerde projecten. De uitkomsten zullen beschikbaar komen in een algehele rapportage.

Bij uw aanvraag heeft u ook een begroting in excel meegestuurd. Wanneer u in dat document onderin kijkt treft u verschillende tabbladen aan. Daar kunt u uw gegevens m.b.t. de financiële tussentijdse en eindrapportage invullen. Het excel-bestand kunt u ook hier downloaden

tussentijdse rapportage

naar de formulieren voor tussenrapportage

eindrapportage

naar formulier voor eindrapportage (nieuw tabblad)