rini kusters, wadenoijen, zon+peren, RSF

Het dagelijks bestuur van de FruitDelta Rivierenland heeft aan acht innovatieve projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Met dit fonds stimuleert FruitDelta Rivierenland ondernemers en ondernemende inwoners om met hun ideeën bij te dragen aan de ontwikkeling van Rivierenland.

Eén van de gelukkige aanvragers is Rini Kusters. Met zijn project Zon+Peren werkt Kusters aan een bijzondere innovatie. Dat project scoorde goed op de criteria voor een bijdrage uit het fonds.
Sinds 2008 teelt hij rode bessen, peren en ander fruit in de volle grond. En momenteel plaatst hij daar zonnepanelen boven. Een enorme vernieuwing, zowel wat betreft het terugdringen van CO2-uitstoot, als voor het dubbele ruimtegebruik (‘De Gelderse Puzzel’), als voor bescherming van het zacht fruit bij steeds frequenter noodweer.

Rini Kusters zoekt doorlopend naar mogelijkheden om de fruitteelt en bedrijfsvoering duurzaam te ontwikkelen. Hij heeft daarbij oog voor profit, planet and people. Kusters streeft naar een hogere fruitopbrengst, betere arbeidsomstandigheden en meer biodiversiteit. Tegelijkertijd wil hij minder gebruik van water, van plastic en van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Duurzame ontwikkeling en innovatie in de fruitteelt en bedrijfsvoering zijn meer dan noodzakelijk.

  • We moeten blijven voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de maximum residu levels (MLR’s) bij het gebruik van chemische gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen;
  • aanpassen aan de klimaatverandering, zoals opwarming en meer extreme weersomstandigheden;
  • inspelen op de veranderende vraag van de markt en consumenten: meer vers fruit, duurzame, economische en ecologische productie, regionale productie en verkoop, scherpe prijs;
  • voor of tenminste bijblijven van de concurrentie.

Dit vraagt om innovatieve oplossingen in de fruitteelt. Niet alleen op bedrijfsniveau maar ook voor de fruitteelt als sector.