Project Zon+Peren: een voorbeeld van bijzondere innovatie

Het dagelijks bestuur van FruitDelta Rivierenland heeft acht innovatieve projecten een bijdrage uit het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) toegekend. Eén van de gelukkige aanvragers is Rini Kusters. Met zijn project Zon+Peren werkt Kusters aan een bijzondere innovatie. Dat project scoorde goed op de criteria voor een bijdrage uit het fonds.

Zonnepanelen boven fruitteelt
Sinds 2008 teelt Kusters rode bessen, peren en ander fruit in de volle grond. En momenteel plaatst hij daar zonnepanelen boven. Een enorme vernieuwing, zowel wat betreft het terugdringen van CO2-uitstoot, als voor het dubbele ruimtegebruik (‘De Gelderse Puzzel’), als voor bescherming van het zacht fruit bij steeds frequenter noodweer.

Duurzame ontwikkeling fruitteelt en bedrijfsvoering
Rini Kusters zoekt doorlopend naar mogelijkheden om de fruitteelt en bedrijfsvoering duurzaam te ontwikkelen. Hij heeft daarbij oog voor profit, planet and people. Kusters streeft naar een hogere fruitopbrengst, betere arbeidsomstandigheden en meer biodiversiteit. Tegelijkertijd wil hij minder gebruik van water, van plastic en van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Duurzame ontwikkeling en innovatie in de fruitteelt en bedrijfsvoering zijn meer dan noodzakelijk.

Dit betekent dat Kusters:

  • blijft voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de maximum residu levels (MLR’s) bij het gebruik van chemische gewasbescherming en bestrijdingsmiddelen;
  • zijn activiteiten aanpast aan de klimaatverandering, zoals opwarming en meer extreme weersomstandigheden;
  • inspeelt op de veranderende vraag van de markt en consumenten: meer vers fruit, duurzame, economische en ecologische productie, regionale productie en verkoop, scherpe prijs;
  • de concurrentie voorblijft of tenminste bijblijft met de ontwikkelingen van de concurrentie.

Dit vraagt om innovatieve oplossingen in de fruitteelt. Niet alleen op bedrijfsniveau maar ook voor de fruitteelt als sector.

Het project Zon+Peren is een prachtige innovatie die kan rekenen op een bijdrage uit ons RSF.

rini kusters, wadenoijen, zon+peren, RSF
Foto: Jan Bouwhuis