NIEUWS

Informatieavond over Streekbeleving Betuwe drukbezocht


7 november 2018 – Hoe maken we een plek waar inwoners en toeristen de regio Rivierenland in het algemeen en de Betuwe in het bijzonder kunnen beleven en letterlijk kunnen proeven? Hoe moet die plek er uitzien? Wat zou je daar kunnen doen? Dat waren enkele onderzoeksvragen van de haalbaarheidsstudie ‘Fruitrijk’. Het leverde een ondernemersinitiatief op van Aart Blom van Betuwe Kers B.V.: een fruitattractiepark rondom streekbeleving in Wadenoijen. Op 5 november organiseerde hij een inloopavond om belangstellenden op de hoogte te stellen van zijn plannen. Hij kon rekenen op veel interesse.

Aart Blom van Kers B.V.

Haalbaarheidsstudie fruitattractiepark
In 2016 gaf het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland opdracht tot een haalbaarheidsstudie naar een jaarronde streekattractie/-beleving. Het RBT rondde deze studie vorig jaar af. Ondernemer Aart Blom van Betuwe Kers B.V. werd vervolgens geïnspireerd door de studie. Dat leverde een prachtig streekbelevingsconcept op waarvan het concept-businessplan in juni gereed was. Dus mooi tijd om ermee naar buiten te komen!

Dagje uit voor toeristen én inwoners
Ondernemer Aart Blom wil een park ontwikkelen op de plek van zijn kersenstal aan de Overlaat bij afslag 31 van de A15 bij Wadenoijen. De inloopavond vond dan ook heel toepasselijk plaats bij de kersenstal zelf. Aart Blom is geboren en getogen in Wadenoijen en zijn familie heeft al vele jaren een fruitteeltbedrijf. Hij wil Rivierenland, en dan met name de Betuwe en haar producten een gezicht geven door middel van een park waar ook inwoners kunnen genieten van een gezellig dagje uit. Het biedt daarnaast werkgelegenheid en kansen voor bedrijven in de directe omgeving.

Samenkomst van retail, gastronomie, dagrecreatie en evenementen
De inloopavond was drukbezocht. De aanwezigen kregen alle informatie over het initiatief. Zij konden ook hun mening over het plan laten weten aan Aart Blom. Het doel is namelijk om een park aan te leggen waar de streek zichzelf trots laat zien. Het moet een fruitbeleving voor jong en oud worden. Het concept wordt gebaseerd op vier pijlers: retail, gastronomie, dagrecreatie en evenementen. In het park zullen de bezoekers o.a. kunnen zien hoe streekproducten worden gemaakt. Zij kunnen proeven, eten en drinken en de producten kopen. Het aanbod zal meebewegen met de seizoenen, zodat geen bezoek hetzelfde zal zijn. Er zullen steeds kleine, seizoensgebonden evenementen worden georganiseerd en er zal altijd iets nieuws te zien en te doen zijn.

Aart Blom (rechts) laat de bezoekers zijn plannen zien

Boek vol verhalen over fruitteelt en oude ambachten
Dat Aart Blom de mening van streekgenoten heel belangrijk vindt, bleek uit het boek dat op de inloopavond te zien was. Onderdeel van dit boek zijn de verhalen van deze streekgenoten over de fruitteelt en oude ambachten in de regio. Hun verhalen dienden niet alleen voor het boek, maar ook als input voor de uitwerking van zijn plan.

Bijdrage aan omzetgroei recreatie en toerisme
De ambitie van het economische Speerpunt Recreatie & Toerisme van FruitDelta Rivierenland is om elk jaar een omzetgroei van 5% te realiseren. Dit initiatief gaat hieraan bijdragen. Het streekbelevingsinitiatief is een goed voorbeeld van hoe de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland tussen overheid (Regio Rivierenland en de gemeente Tiel), organisatie (RBT Rivierenland) en ondernemer (fruitteler Aart Blom) tot een succes kan leiden.

Wethouder Carla Kreuk van de gemeente Tiel is enthousiast over de plannen

De volgende stap op de weg naar een volwaardige streekbeleving is het verder uitwerken van de plannen. Wij houden je op de hoogte!

Lees ook: