Op deze pagina vindt u informatie over huisvesting van internationale werknemers (arbeidsmigranten). Deze webpagina is nog in ontwikkeling.

  • Voortgang projectmatige aanpak
  • Overig nieuws
  • Het Convenant huisvesting
  • Programmalijnen huisvesting

Internationale werknemers (arbeidsmigranten) zijn de onmisbare kracht van de economie. Helaas worden zij niet altijd goed gehuisvest, ook in de regio Rivierenland niet. Met dit convenant committeren marktpartijen en gemeenten zich om samen de kwaliteit van huisvesting en leven van arbeidsmigranten in de regio Rivierenland te verbeteren. Dit doen de partijen samen, vanuit een gedeeld verantwoordelijkheidsbesef en het besef dat partijen elkaar nodig hebben. Voldoende huisvesting van goede kwaliteit komt immers alleen van de grond als marktpartijen dit realiseren en gemeenten faciliteren.

meer over het convenant