Het proces

De aanvraag kan worden gedaan via de website van Fruitdelta-Rivierenland. Indiening kan in 2023 in voorjaar en najaar. De periode is bepaald in het besluit subsidieplafond en indieningstermijnen.

aanvraag in 3 stappen

De aanvraag dient volledig te zijn. Dat wil zeggen dat naast het projectplan de formulieren geheel moeten zijn ingevuld en een sluitende begroting moet zijn bijgevoegd. Ook alle andere gevraagde bijlagen moeten toegevoegd. Volg de drie stappen in volgorde om niet tussentijds weer aanpassingen te hoeven doen.

hulp van een coach

Je kunt tijdens het proces van aanvragen hulp krijgen van een coach bij de Regio Rivierenland.

beoordeling door economic board

Na afloop van de indieningsperiode worden de voorstellen beoordeeld door de Economic Board (EB). Mogelijk vragen we de indiener om het voorstel te pitchen. Het EB bespreekt zijn advies met het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland neemt vervolgens het besluit.