NIEUWS

De regio is hét schaalniveau waar abstracte overheidsambities concreet worden. Diverse regio’s in het land, waaronder Oost-Nederland en Noordoost-Brabant, roepen de politieke partijen op om gebruik te maken van de kracht van de regio.

Haagse lobby gaat door

De Haagse lobby is in volle gang. Niet alleen voor de verkiezingen, maar ook daarna gaat dit volop door. Wat doen wij als regionaal samenwerkingsverband Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland hierin?

Oost-Nederland werkt aan innovatieve oplossingen
In aanvulling op de Akte van Oost, waar negen politieke partijen op willen komen voor regionale belangen in Oost-Nederland, hebben de provincies Gelderland en Overijssel, namens de regio’s binnen deze provincies, een brief aan de informateur gestuurd. De brief gaat in op welke manier ambities van Oost-Nederland te implementeren zijn, op het gebied van natuur en landbouwinnovatie, wonen en bereikbaarheid, mkb, energietransitie en sleuteltechnologieën. Het nieuwe kabinet is hiervoor hard nodig. De informateur wordt uitgenodigd om samen met Oost-Nederland de talrijke uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan en daarbij de kracht van Oost-Nederland ten volle te benutten. Benadrukt wordt dat investeringen in landsdeel Oost-Nederland het best renderen voor heel Nederland: met behulp van partners en van beschikbare EU-fondsen streven Gelderland en Overijssel naar een verdubbeling van elke euro die het Rijk in Oost-Nederland steekt.

Lees de brief vanuit Oost-Nederland: Brief Gelderland – Overijssel

In de regio gebeurt het!
De Regiodeal FruitDelta Rivierenland deed mee aan de oproep van regio Noordoost-Brabant om samen met andere regiodeals in Nederland aandacht te vragen voor regio’s door een brief aan te bieden aan Tweede Kamerleden* van politieke partijen. Er is een gezamenlijke brief aangeboden samen met Regio Noordoost-Brabant, regio Achterhoek ambassadeurs, Regio Food Valley, Regio Noord Limburg en Regio Zeeland en dus ook Regio Rivierenland / FruitDelta Rivierenland.

De boodschap is: ‘De regio is hét schaalniveau waar abstracte overheidsambities concreet worden. Wij kunnen helpen de ambities van het nieuwe kabinet voor inwoners en ondernemers tastbaar te maken. Wij zouden graag een ‘next step’ willen zetten zoals ook verwoord in de Motie Tweede Kamerleden Schonis/Geurts (aangenomen 30 januari 2020; 29697-75). Niet een eenmalig contract, maar samenwerking op structurele basis met het Rijk.’

Lees de gezamenlijke brief van de regiodeals: Brief regiodeals

*: M. Harbers (VVD), R. Jetten (D66), R. Knops (CDA), L. Ploumen (PvdA), R. Leijten (SP), J. Klaver (GroenLinks), E. Ouwehand (PvdD), L. Dassen (Volt), G.J. Segers (CU).

Publicatiedatum: 11 mei 2021