NIEUWS

Greenport Gelderland biedt Versnellingsagenda 2020 Duurzaam Doen aan

Tijdens het speerpuntberaad Agribusiness van 12 december ontving speerpuntvoorzitter Huub van Oorschot van Regio Rivierenland de Duurzaam Doen Versnellingsagenda 2020 uit handen van Henk Folkerts van stichting Greenport Gelderland


Het tuinbouwcluster in Gelderland heeft de ambitie om de meest duurzame tuinbouwregio van Europa te worden. Binnen tien tot vijftien jaar wil ze volledig energieneutraal, klimaatbestendig, emissievrij en circulair ondernemen. Om deze ambitie te realiseren, is de Duurzaam Doen Versnellingsagenda 2020 opgesteld. In het Gelderse tuinbouwcluster gebeurt al van alles op het gebied aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld met projecten rond het nieuwe telen in de glastuinbouw, verduurzaming van de fruitteelt, productinnovaties en de verbinding met de samenleving. De Versnellingsagenda is een initiatief van Greenport Gelderland, waarin ook de gemeenten en ondernemers van de regio Rivierenland participeren.

Versnellingsagenda 2020
Voorafgaand aan de overhandiging aan Huub van Oorschot hield Henk Folkerts een uitgebreide presentatie over de versnellingsagenda. Het tuinbouwcluster is – met een toegevoegde waarde van € 800 miljoen, 14.000 volwaardige arbeidsplaatsen, 1.600 bedrijven en een grondgebruik van 7.600 ha – met recht een topsector in Gelderland. Deze toppositie wil de sector graag behouden. Greenport Gelderland is een uitvoeringsorganisatie/partner van FruitDelta Rivierenland. Het is onze ambitie om onze tuinbouw nóg meer op de kaart te zetten in Europa en daarom omarmen wij de versnellingsagenda. Hierin zijn zes grote Icoonprojecten en negen kleinere Impulsprojecten opgenomen met een totale omvang van ruim € 6,5 miljoen. De projecten zijn ‘van onderop’ ontwikkeld door ondernemers en andere stakeholders. Ze kennen een relatief korte doorlooptijd van ca. 2 tot 2,5 jaar. Alle projecten hebben een link met agribusiness en duurzaamheid en dragen bij aan het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen in onze regio.

Financiering en overige steun
De financiering voor de projecten wordt gezocht bij de deelnemers – de ondernemers – en de provincie. De gemeenten in onze regio wordt gevraagd om een faciliterende, meedenkende houding aan te nemen.

Verzoek aan provincie
Rian Verwoert bood als voorzitter van Greenport Gelderland Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland, de Versnellingsagenda aan. Rian Verwoert: “Vanuit de tuinbouw is er heel veel commitment, maar ze kan het niet alleen. Samenwerking tussen overheden, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving is noodzakelijk. Onder andere op het vlak van regelgeving, afstemming van beleid, kennisoverdracht, tijd en geld. Ik hoop dat de provincie hierin een rol van betekenis kan spelen. Als alle partijen de schouders eronder zetten, zijn deze doelstellingen niet alleen ambitieus maar ook haalbaar!”

Clemens Cornielje en Rian Verwoert, foto: Greenport Gelderland